Κέρδη άνω του αναμενόμενου για την Dow Inc

Κέρδη άνω του αναμενόμενου για την Dow Inc

Η Dow Inc παρουσίασε σήμερα αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, κυρίως χάρη στις υψηλότερες τιμές και τη ζήτηση για τα χημικά προϊόντα της.

Κάποιες από τις αγορές στις οποίες απευθύνονται τα προϊόντα της εταιρείας, όπως έπιπλα, συσκευές, συσκευασίες και οικοδομές, έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν. Η εταιρεία έχει επίσης μειώσει το προσωπικό της και εξετάζει την πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων για να αντιμετωπίσει το πλήγμα που έχει επιφέρει η πανδημία.

Ο όγκος των πωλήσεων στο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα προ της πανδημίας επίπεδα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων.

Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 607 εκατ. δολάρια, ή 81 σεντς ανά μετοχή στο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου από 376 εκατ. δολάρια ή 50 σεντς ανά μετοχή στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 67 σεντς ανά μετοχή.

Οι πωλήσεις, που διαμορφώθηκαν στα 10,71 δισ. δολάρια, επίσης ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, που προέβλεπαν 10,03 δισ. δολάρια.

Πηγή: Reuters