Καζίνο Ελληνικού: Το «ταμείο» του αποκλεισμού της Hard Rock

Καζίνο Ελληνικού: Το «ταμείο» του αποκλεισμού της Hard Rock

Του Γιώργου Δασκαλόπουλου

Το «ταμείο» τους κάνουν από σήμερα όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό, λίγες ώρες αφότου η αρμόδια Αρχή, η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ), απέκλεισε ομόφωνα την υποψηφιότητα της Hard Rock, ακολουθώντας την εισήγηση του προέδρου της, αλλά και το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής Διενέργειας που κινείτο στην ίδια κατεύθυνση.

Η επόμενη ημέρα, βρίσκει τη διαδικασία με έναν ισχυρό διεκδικητή, την Mohegan Gaming (που συμπράττει με την ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ), ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το ελληνικό δημόσιο, ενώ το ζητούμενο παραμένει η ίδια διαδικασία να προχωρήσει χωρίς γραφειοκρατικού τύπου εμπλοκές, ώστε να απεμπλακεί και να κινηθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων και το project του Ελληνικού, του οποίου το καζίνο αποτελεί αναβλητική αίρεση.

Τα κεντρικά δεδομένα είναι τα εξής:

Η ΕΕΕΠ, στηριζόμενη στο πλήρως αιτιολογημένο πόρισμα της Επιτροπής Διενέργειας απέκλεισε την υποψηφιότητα της Hard Rock, για 4 προβληματικά στοιχεία στον φάκελο των νομιμοποιητικών εγγράφων τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως. Πρόκειται για τα ζητήματα στην εγγυητική επιστολή, την κατασκευαστική εμπειρία του υποψηφίου, την έλλειψη νοιμιμοποίησης στις δύο εταιρείες που εμφανίστηκαν να της παραχωρούν σχετική εμπειρία και την επιστολή βεβαίωσης ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησης.

Η ΕΕΕΠ, υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί διάστημα λίγων ημερών για την καθαρογραφή της απόφασής της όπως προβλέπει η διαδικασία, ενώ αμέσως μετά θα ανακοινώσει επίσημα τη συνέχιση της διαδικασίας με διεκδικητή τη Mohegan. Τα διαδικαστικά αυτά θα απαιτήσουν το πολύ 10 ημέρες.

Υπό κανονικές συνθήκες η ΕΕΕΠ, μπορεί αμέσως μετά να προχωρήσει στο άνοιγμα της τεχνικής και ακολούθως της οικονομικής; προσφοράς της Mohegan, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, σε συνεργασία με τους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους του διαγωνισμού

Σε περίπτωση κατά την οποία η πλευρά της Hard Rock, όπως έχει προαναγγείλει, επιχειρήσει να προσβάλλει την απόφαση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Υποθέσεων, η τελευταία, έχει τη δυνατότητα, να εξετάσει την προσφυγή και να αποφανθεί θετικά σε ένα μήνα.

Τόσο η εποπτεύουσα Αρχή του διαγωνισμού όσο και όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες έχουν τη βεβαιότητα ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί ο διαγωνισμός (σ.σ. ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο παρερμηνειών ή αμφισβητήσεων, ως προς την «ετυμηγορία» των επιμέρους μηχανισμών) θωρακίζει τη διαδικασία απέναντι σε ενδεχόμενα αμφισβήτησης ή προσφυγών, σε βάρος των αποφάσεων. Περαιτέρω, η ομοφωνία με την οποία ελήφθη η απόφαση από το ΔΣ της ΕΕΕΠ, ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση της, αλλά και την ίδια την απόφαση.

Για την πλευρά του δημοσίου, το οποίο και έχει αναθέσει το διαγωνισμό, το κεντρικό ζητούμενο παραμένει να προχωρήσει η διαδικασία με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, ώστε η υπόθεση του καζίνο στο Ελληνικό (που αποτελεί μια αυτόνομη επένδυσης της τάξης του 1 δισ. και σημαντικό “τροφοδότη” για τα πρώτα χρόνια της επένδυσης) να μην εξελιχθεί σε τροχοπέδη για την υλοποίηση του project.

Στην κυβέρνηση, οι αρμόδιοι παράγοντες, παρακολουθούν για το λόγο αυτό στενά την υπόθεση. Με τον διαγωνισμό να παραμένει μια διαδικασία από την οποία η χώρα κρίνεται στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον, η κυβέρνηση παρακολουθεί την εξάσκηση όλων των νομικών μέσων από τους εμπλεκόμενους. Από την άλλη, δεν επιθυμεί την κατάχρηση διαδικαστικών, μέσων, ιδιαίτερα, τη στιγμή κατά την οποία η διαδικασία είναι νομικά άρτια και ισχυρή.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες στο Ελληνικό να ξεκινήσουν πριν την τελική υπογραφή της σύμβασης με την Lamda Development (και μάλιστα από την αρχή του χρόνου, με κατεδαφίσεις κτιρίων που δεν περιλαμβάνονται στο project) ώστε να μην χαθεί το momentum στην εμβληματική επένδυση. Για να υπογραφεί ωστόσο η τελική σύμβαση, θα πρέπει να έχει υπογραφή και το συμβόλαιο με τον ανάδοχο του καζίνο.

Διαβάστε ακόμα:

Καζίνο Ελληνικού: Ομόφωνη απόφαση της EEEΠ για τον αποκλεισμό της Hard Rock