Κάτω από το 15% η συμμετοχή της Ireon στην Optima Bank

Κάτω από το 15% η συμμετοχή της Ireon στην Optima Bank

H επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην τράπεζα Optima bank κατά 80.139.546 ευρώ με κεφάλαια που συνεισέφερε η οικογένεια Βαρδινογιάννη και άλλα πρόσωπα, είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής της Ιreon Investments η οποία δεν συμμετείχε. Σύμφωνα με ενημέρωση της Motor Oil μετά την αύξηση με την έκδοση 3.762.420 νέων μετοχών η συμμετοχή της Ireon Investments στην ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. διαμορφώνεται σε ποσοστό χαμηλότερο του 15%.