7ος χρόνος, ημέρα 2218η
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021

Jumbo: Διανομή έξτρα μερίσματος παρά τους επιβραδυντικούς παράγοντες στην αγορά

Jumbo: Διανομή έξτρα μερίσματος παρά τους επιβραδυντικούς παράγοντες στην αγορά

Σε 0,77 ευρώ ανά μετοχή θα διαμορφωθεί το μέρισμα που διανείμει για το 2021 η Jumbo καθώς προχωρά σε επιπλέον χρηματική διανομή μικτού ποσού 0,30 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας για άλλη μια φορά προειδοποιεί πως οι επιβραδυντικοί παράγοντες πιθανόν θα επιδεινωθούν περαιτέρω, κάνοντας (και) το 2022 μια ακόμα χαμένη χρονιά σε σύγκριση με τα πρότυπα των JUMBO για ισορροπημένη ανάπτυξη τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία του Ομίλου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη ο Όμιλος προχώρησε τον Ιούλιο σε έκτακτη χρηματική διανομή μικτού ποσού 0,47 ευρώ ανά μετοχή ως προκαταβολή του μερίσματος για τη χρήση του 2021.

Καθώς διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η διοίκηση θα προχωρήσει σε επιπλέον χρηματική διανομή μικτού ποσού 0,30 ευρώ ανά μετοχή σε δύο ισόποσες δόσεις των 0,15 ευρώ ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου και στις 17 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια το συνολικό μικτό ποσό που θα έχει καταβληθεί στους μετόχους έναντι των κερδών της χρήσης 2021, ανέρχεται σε μικτό ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο κατά 25% σε σχέση με το 2020, το οποίο ανήλθε σε ποσό 0,615 ευρώ ανά μετοχή

Όσον αφορά τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος πρώτων υλών, ενέργειας καθώς και το κόστος μεταφοράς, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Όμιλος Jumbo συνεχίζει να καταβάλει κάθε προσπάθεια να ισορροπήσει σε ένα περιβάλλον όπου, τα προβλήματα αντί να βελτιώνονται, επιμένουν.

Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, μοιάζει να επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση της διοίκησης ότι το 2021 θα είναι μία ακόμη χαμένη χρονιά, σε σύγκριση με τα πρότυπα των JUMBO για ισορροπημένη ανάπτυξη τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία του Ομίλου.

Είναι επίσης εμφανές ότι οι επιβραδυντικοί παράγοντες, δεν αναμένεται να βελτιωθούν κατά τους πρώτους μήνες του 2022, αντιθέτως πιθανότερη είναι η περαιτέρω χειροτέρευσή τους κάνοντας και το 2022 ένα έτος το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί και αυτό σαν μία ακόμα χαμένη χρονιά.

Στόχος της διοίκησης των Jumbo σε αυτή τη συγκυρία είναι μέσω της κερδοφορίας και της ισχυρής χρηματοοικονομικής της θέσης :

1. να διαφυλάξει το μοντέλο της Jumbo απέναντι στον καταναλωτή όσον αφορά την σχέση τιμής με το προσφερόμενο προϊόν επιλέγοντας μέχρι και την άρνηση επαναγορών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων όταν κρίνει ότι η σχέση αυτή αποβαίνει σε βάρος του καταναλωτή και υπέρ μίας συντεχνίας ή ενός προμηθευτή.

2. να επιβραβεύσει τους μετόχους – συνεταίρους της για τη στήριξη και εμπιστοσύνη στην Εταιρεία και τη Διοίκησή της προκαταβάλλοντας, με την μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής, το σύνολο του μερίσματος που αντιστοιχεί για τη χρήση του 2021 και μάλιστα αυξημένο σε σχέση με το 2020, μένοντας πιστή στη δέσμευσή της για χρηματική διανομή ακόμη και σε χαμένες χρονιές.