8ος χρόνος, ημέρα 2393η
Σάββατο, 21 Μαΐου 2022

Ιστορικά υψηλή κερδοφορία το 2021 για την Πετρόπουλος

Ιστορικά υψηλή κερδοφορία το 2021  για την Πετρόπουλος

Με το δεξί μπαίνει στην δεύτερη εκατονταετία λειτουργίας του ο Όμιλος Πετρόπουλος , με ίδια κεφάλαια 42,3 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών κατά 103,6 % και κύκλου εργασιών κατά 32,5%, επιβεβαιώνοντας τις στρατηγικές επιλογές της διοίκησής της. Ειδικότερα, η εισηγμένη σημείωσε σημαντική αύξηση μεγεθών, επιτυγχάνοντας για το 2021 ιστορικά υψηλές αποδόσεις. Ειδικότερα, εμφάνισε σε επίπεδο ομίλου κύκλο εργασιών της τάξεως των €155,7εκ. (αύξηση 32,5%) και κέρδη μετά τους φόρους στα €6,8 εκ. (αύξηση 103,6%).

Επιμέρους σημαντική είναι η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων της, πέτυχε μείωση τραπεζικού δανεισμού κατά 11,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2021 ήταν 67% έναντι 55% την 31.12.2020

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση ο Όμιλος, ο εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ανέφερε: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 απεικονίζουν χαρακτηριστικά την ισχυρή θέση του Ομίλου αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του. Δικαιώνουν παράλληλα τις στρατηγικές επενδυτικές επιλογές, οι περισσότερες εκ των οποίων ξεκίνησαν την περίοδο της κρίσης της ελληνικής οικονομίας και αναπτύχθηκαν παρά τις δυσκολίες που επέφερε στην παγκόσμια αγορά η πανδημία.

Ο όμιλος κλείνει φέτος τα 100 του χρόνια εμφανίζοντας τις καλύτερες επιδόσεις ιστορικά. Εισέρχεται δυναμικά στη δεύτερη εκατονταετία έχοντας διευρύνει στρατηγικά το χαρτοφυλάκιό του, με σημαντικές συμμαχίες σε κλάδους όπως είναι αυτός της ηλεκτροκίνησης, που αποτελεί το μέλλον για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Εστιάζουμε παράλληλα τις προσπάθειές μας στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών καινοτομίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις αλλαγές που μεταμορφώνουν το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε»

Συνοπτική Ανασκόπηση

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 32,5% και ανήλθαν σε €155,7εκ (€117,6 εκ. το 2020). Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €11,8εκ έναντι €6,9εκ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 70%. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 104,2% και ανήλθαν σε €9,9εκ έναντι €4,8εκ το 2020, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας επίσης αυξήθηκαν κατά 103,6% σε €6,8εκ έναντι €3,3εκ το 2020.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €13,2εκ από €24,7εκ το 2020 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα €-2,6εκ από €13,7εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε €15,8εκ. από €11εκ. στις 31.12.2020.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €42,3εκ από €36,6 εκ το 2020. Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2021 ήταν 67% έναντι 55% την 31.12.2020