7ος χρόνος, ημέρα 2101η
Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

ΔΕΗ - Πρώτο τρίμηνο: Ισχυρές επιδόσεις με 225,6 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη, νέα «βουτιά» στη λιγνιτική παραγωγή

Ισχυρές επιδόσεις με 225,6 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη, νέα «βουτιά» στη λιγνιτική παραγωγή

Ένα ακόμη θετικό τρίμηνο κατέγραψε η ΔΕΗ με αυξημένα κατά 24% λειτουργικά κέρδη τα οποία διαμορφώθηκαν στα 225,6 εκατ. ευρώ, συνέχεια στην απεξάρτηση από το λιγνίτη και μείωση των δαπανών μισθοδοσίας.

Αν και το περιβάλλον τιμών, από τη χονδρεμπορική έως τα δικαιώματα CO2, κινείται έντονα ανοδικά από την αρχή του χρόνου, εντούτοις η επιχείρηση είδε τα λειτουργικά της κέρδη να αυξάνονται, το περιθώριο της να ανεβαίνει στο 20,3% από 14,9%.

Αιτία, η μείωση των δαπανών για αγορές ενέργειας λόγω της αυξημένης ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικά και μονάδες φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την ολοένα και μικρότερη συμμετοχή της λιγνιτικής παραγωγής στο ενεργειακό μείγμα, η οποία έχει πλέον πέσει στο 24%, με συνακόλουθη μείωση και στον όγκο εκπομπών CO2.

Σημειωτέον ότι τον Απρίλιο έκλεισαν άλλες δύο λιγνιτικές μονάδες, φέρνοντας ακόμη πιο κοντά τον στόχο της επιχείρισης για πλήρη απολιγνιτοποίηση. Σε κάθε περίπτωση το 2021 αποτελεί μια χρονιά σταθεροποίησης της λειτουργικής κερδοφορίας της ΔΕΗ, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Γιώργος Στάσσης.

«Παρά τη βελτιωμένη κερδοφορία του α΄ τριμήνου, αναμένουμε το β΄ τρίμηνο να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας και CO2. Για το σύνολο του έτους παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας για επίτευξη επαναλαμβανόμενου EBITDA στα επίπεδα του 2020 και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξή του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, μειώθηκε το α’ τρίμηνο 2021 κατά €104,9 εκατ. ή 8,6% λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων κατά 866 GWh ή 10,4%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς (5,4 ποσοστιαίες μονάδες) καθώς και της πτώσης της εγχώριας ζήτησης (κατά 5,6%). 

Λειτουργικές Δαπάνες 

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α’ τρίμηνο του 2021, μειώθηκαν κατά €148,5 εκατ. (ή κατά 14,3%) σε €888,4 εκατ. έναντι €1.036,9 εκατ. το  α’ τρίμηνο του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των μειωμένων δαπανών για αγορές ενέργειας καθώς και της συνεχιζόμενης μείωσης της δαπάνης μισθοδοσίας. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την  αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024, από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού και από το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ. 

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές)  

Το α΄ τρίμηνο 2021 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 5,6% στις 13.798 GWh έναντι 14.621 GWh το α’ τρίμηνο του 2020 ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, σημειώθηκε αύξηση κατά 1,3% λόγω της αύξησης των εξαγωγών των Τρίτων (αύξηση κατά 1.044 GWh ή 470% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020).  

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 64,7% το α’ τρίμηνο του 2021 από 70,1% το α’ τρίμηνο του 2020. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 65,8% τον Μάρτιο του 2021 από 67,9% τον Μάρτιο  του 2020, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 92,5% (από 97,5%) στην Υψηλή Τάση, 33,2% (από 43,1%) στη Μέση Τάση και 68,6% (από 69%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 46,8% της συνολικής ζήτησης το α΄ τρίμηνο 2021  (43,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο 2020 ήταν 37,7% (33,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από υδροηλεκτρικές μονάδες αυξήθηκε κατά 249,2% ή 1.343 GWh λόγω των μεγαλύτερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το α’ τρίμηνο 2021 σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2020. 

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 58,4% ή κατά 768GWh ενώ αντίθετα η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 22,3% ή 500 GWh, λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές. 

Σε επίπεδο χώρας, σημειώθηκε άνοδος στην παραγωγή από ΑΠΕ κατά 21.3% ή 770 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές  ηλεκτρικής ενέργειας  μειώθηκαν κατά 35,9% ή 1.186 GWh.   

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος 

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα ΔΕΗ & τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά €154,5 εκατ. (22,6%) σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020.

Συγκεκριμένα:

  • Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά 24,3% σε €104,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2021 από €138,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020, λόγω της μικρότερης παραγωγής από υγρά καύσιμα αλλά και της χαμηλότερης τιμής του μαζούτ και του diesel.
  • Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 62% σε €95,1 εκατ. έναντι €58,7 εκατ. λόγω αύξησης της αντίστοιχης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
  • Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά), μειώθηκε κατά €185,6 εκατ. λόγω του μικρότερου όγκου των αγορών ενέργειας παρά την αύξηση της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από €43,7/MWh το α’ τρίμηνο του 2020 σε €57,6/MWh το α’ τρίμηνο του 2021. 
  • Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €138,5 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2021 από €119,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020, λόγω της αύξηση  της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από €24/τόνο σε €31,7/τόνο, παρά τη μείωση των ποσοτήτων CO2 κατά 11,4%.

Δαπάνες Μισθοδοσίας  

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθηκε κατά €14,7 εκατ. σε €159,5 εκατ. το α΄τρίμηνο 2021 από €174,2 εκατ. το α΄τρίμηνο 2020. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού κατά 1.510 εργαζόμενους από 14.837 εργαζόμενους στο τέλος του α΄τριμήνου 2020 σε 13.327 εργαζομένους στο τέλος του α΄τριμήνου 2021). Συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, τα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε €171,4 εκατ. το α΄τρίμηνο 2021 από €186,8 εκατ. το α΄τρίμηνο 2020.

Γ. Στάσσης: Εντός στόχων η ΔΕΗ 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2021, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε:

«Το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με αυξημένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι παρά τις αυξημένες τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και της ενέργειας από την χονδρεμπορική αγορά κυρίως ως αποτέλεσμα του ευνοϊκότερου μείγματος παραγωγής και της συνεχιζόμενης μείωσης του μισθολογικού κόστους. Για ένα ακόμη τρίμηνο, το καθαρό χρέος παρέμεινε αμετάβλητο και ο δείκτης καθαρό χρέος/EBITDA κινείται εντός των στόχων που έχουμε θέσει στο Επιχειρηματικό μας Σχέδιο για το 2023.

Εντός στόχων βρίσκεται και η διαδικασία απολιγνιτοποίησης με περαιτέρω μείωση της λιγνιτικής παραγωγής τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως ποσοστό του ενεργειακού μας μείγματος με συνακόλουθη μείωση και στον όγκο εκπομπών CO2, μετριάζοντας έτσι την επίπτωση από την αύξηση των αντίστοιχων τιμών. Επιπρόσθετα, άλλες δύο λιγνιτικές μονάδες, συνολικής καθαρής ισχύος 560MW, σταμάτησαν την λειτουργία τους τον Απρίλιο, φέρνοντας μας ακόμα πιο κοντά στον στόχο πλήρους απεξάρτησης από το λιγνίτη. Παράλληλα, συνεχίζουμε απρόσκοπτα τις δράσεις για ανάπτυξη της παρουσίας μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με την προώθηση των σχετικών επενδύσεων, την λήψη επιπλέον αδειών για φωτοβολταϊκά, συμπεριλαμβανομένων πλωτών, καθώς και με την πρόσφατη υπογραφή της πρώτης δανειακής σύμβασης για την κατασκευή του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 230 MW στην Πτολεμαΐδα. 

Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίησή του, σε συνέχεια της αυξητικής τάσης που ξεκίνησε το 2020. Η εμπορική μας δραστηριότητα εξελίσσεται συνεχώς καθώς πολύ πρόσφατα διευρύναμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με την εισαγωγή ενός νέου πράσινου προϊόντος, του GreenPass, ενώ εισαγάγαμε και νέα προϊόντα φυσικού αερίου για τους πελάτες μας σε ανταγωνιστικές τιμές, με στόχο την αύξηση της προσφερόμενης αξίας προς αυτούς».