Coca-Cola HBC AG: Ισχυρά απoτελέσματα το α' τρίμηνο - Προτεραιότητα η ασφάλεια

Ισχυρά απoτελέσματα το α' τρίμηνο - Προτεραιότητα η ασφάλεια

Ισχυρά εμπορικά αποτελέσματα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και α σθενέστερα αποτελέσματα τον Μάρτιο, καθώς τα περιοριστικά μέτρα των κυβερνήσεων είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση εκτός σπιτιού, κατέγραψε η Coca-Cola HBC AG το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Ο όμιλος ωστόσο τονίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, οι πελάτες που εξακολουθούν να λειτουργούν εξυπηρετούνται, η παραγωγή και η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργούν. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κατά το πρώτο τρίμηνο τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση σημείωσαν πτώση κατά -1,2% ή -0,5% προσαρμοσμένα στις ημέρες πωλήσεων.

Το πρώτο τρίμηνο οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 3,1%, καθώς η καλή ανάπτυξη έως και τον Φεβρουάριο αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση που σημειώθηκε τον Μάρτιο. Εκτιμάται ότι οι λιγότερες ημέρες πωλήσεων περιόρισαν την αύξηση του όγκου πωλήσεων στο τρίμηνο κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες (εξαιρώντας την Bambi).

Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση υποχώρησαν κατά 4,1%, λόγω του αρνητικού μείγματος χωρών, με ισχυρή ανάπτυξη στη Νιγηρία όπου επενδύσαμε στην τιμολογιακή πολιτική το προηγούμενο έτος (αντίκτυπος της τάξης των -2,2 ποσοστιαίων μονάδων), της διακοπής της συνεργασίας με τη Lavazza (αντίκτυπος της τάξης των -0,8 ποσοστιαίων μονάδων), καθώς και της μετατόπισης του μείγματος καναλιών διανομής και συσκευασίας ως αποτέλεσμα του σημαντικά μειωμένου όγκου πωλήσεων στο κανάλι εκτός σπιτιού, της ανάπτυξης στα καταστήματα discount και τα σούπερ μάρκετ και της στροφής προς τις μεγάλου μεγέθους συσκευασίες τον Μάρτιο.

Στις περισσότερες αγορές μας καταγράφηκε αύξηση ή διατήρηση των μεριδίων.

Η αύξηση εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανά τομέα δραστηριότητας επηρεάστηκε σημαντικά από τη χρονική στιγμή εφαρμογής και την αυστηρότητα των περιοριστικών μέτρων.

Αναπτυγμένες αγορές: -7,2%, όγκος πωλήσεων -5,5%, καθώς οι χώρες αυτού του τομέα ήταν οι πρώτες που επέβαλαν περιοριστικά μέτρα και αντλούν μεγάλο ποσοστό των εσόδων τους από το κανάλι εκτός σπιτιού. 

Αναπτυσσόμενες αγορές: -2,9%. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,8% αντισταθμίστηκε από το αρνητικό μείγμα συσκευασίας λόγω των περιοριστικών μέτρων και της ισχυρής ανάπτυξης στο οργανωμένο εμπόριο. 

Αναδυόμενες αγορές: +4,8%. Σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8,1% με συνεχιζόμενη αύξηση στις περισσότερες αγορές και αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά διψήφιο ποσοστό στη Νιγηρία, η οποία επέβαλε περιοριστικά μέτρα μετά το τέλος του τριμήνου. 

Τον Απρίλιο έχοντας περιοριστικά μέτρα σε όλες τις αγορές, τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση μειώθηκαν κατά 37,2% και ο όγκος πωλήσεων κατά 27,3% (εξαιρώντας την Bambi).

Η εκτίμηση για τη συνολική επίδραση από τις μεταβολές των τιμών συναλλάγματος και του κόστους των πρώτων υλών για το 2020 παραμένει αμετάβλητη, καθώς τα οφέλη από το χαμηλότερο κόστος των πρώτων υλών θα αντισταθμίσουν την αρνητική επίδραση από τις τιμές συναλλάγματος.

Λήφθηκαν αποφασιστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους και τον επαναπροσδιορισμό των επενδυτικών προτεραιοτήτων. Το 2020 και σε σχέση με το αρχικό πλάνο, θα σημειωθεί μείωση άνω των €100 εκατ. στις δαπάνες που βρίσκονται στη διακριτική μας ευχέρεια και μείωση άνω των €100 εκατ. ή λίγο χαμηλότερα από 20% στις ταμειακές εκροές για κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

Ισχυρός ισολογισμός και επαρκής ρευστότητα για να εκπληρώσουμε όλες τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις καθώς και να λειτουργήσουμε και να επενδύσουμε στην εταιρεία.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας του Covid-19, τόσο εμείς όσο και οι κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε είναι άνευ προηγουμένου. Εκ μέρους όλων μας στην Coca-Cola HBC, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους όσους εργάζονται ακούραστα για να μας κρατήσουν όλους ασφαλείς.

Μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα το 2020, ο Μάρτιος και ειδικότερα ο Απρίλιος ήταν πιο δύσκολοι. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες μας αντιμετωπίζουν αυτήν την κρίση, ειδικότερα για την προσαρμοστικότητα, την ανθεκτικότητα και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που έχουν επιδείξει οι άνθρωποί μας. Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου μας βοήθησαν να εισέλθουμε στην κρίση από θέση ισχύος, με υγιείς επιχειρηματικές βάσεις και έναν ισχυρό ισολογισμό. Όταν ξέσπασε η πανδημία, λάβαμε αποφασιστικά μέτρα, πλήρως εστιασμένα στο να διατηρήσουμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς, να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας και να στηρίξουμε τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Διαχειριζόμαστε επίσης αποτελεσματικά την εταιρεία προκειμένου να στηρίξουμε τις αποδόσεις μας και να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε καλή θέση για να εισέλθουμε στη φάση ανάκαμψης όταν αυτή έρθει.»