8ος χρόνος, ημέρα 2440η
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Intracom: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ Γ. Άννινος - Νέο μέλος του ΔΣ ο Δ. Θεοδωρίδης

Intracom: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ Γ. Άννινος - Νέο μέλος του ΔΣ ο Δ. Θεοδωρίδης

Την παραίτηση του κ. Γεώργιου Άννινου από τη θέση του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε η Intracom Holdings.

Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 02/03/2022 απόφασή του εξέλεξε ως νέο Μέλος Δ.Σ. τον κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη στο πρόσωπο του οποίου διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Σωκράτης Π. Κόκκαλης

Πρόεδρος Δ.Σ., Eκτελεστικό Μέλος

Δημήτρης Χρ. Κλώνης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Eκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Κ. Σουρέτης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης-Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Κ. Τσούμας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εκλογή του κ. Δημητρίου Σ. Θεοδωρίδη θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

O πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Intracom Holdings ευχαριστούν θερμά τον κ. Γεώργιο Άννινο για τη σημαντικότατη συνεισφορά του στην εταιρεία και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου Intracom Holdings καθώς και για τη μακροχρόνια εποικοδομητική συμμετοχή και συνεργασία του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτών.