7ος χρόνος, ημέρα 2063η
Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Interlife: Αύξηση παραγωγής και υψηλά κέρδη το α' τρίμηνο του 2021

Interlife: Αύξηση παραγωγής και υψηλά κέρδη το α' τρίμηνο του 2021

Με ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα ολοκλήρωσε το πρώτο τρίμηνο του 2021 Interlife, η οποία παρά το δυσμενές κλίμα που δημιούργησε η υγειονομική κρίση παρουσίασε αύξηση τόσο της παραγωγής όσο και των κερδών της.

Ειδικότερα, η Interlife κατέγραψε αύξηση του συνόλου της εγγεγραμμένης παραγωγής της κατά +9,20% (17,95 εκατ. € έναντι 16,43 εκατ. € το α’ τρίμηνο του 2020). Συγκεκριμένα η παραγωγή στον κλάδο οχημάτων σημείωσε αύξηση +5,54% και στους λοιπούς κλάδους αύξηση +14,53%.

Τα κέρδη προ φόρων, για την ίδια χρονική περίοδο, ανέρχονται σε 8,2 εκατ. €.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας την εν λόγω χρονική περίοδο διαμορφώθηκε ως εξής: 57,28 % κλάδος οχημάτων και 42,72% λοιποί  κλάδοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Α.Ε.Ε. για την ελληνική ασφαλιστική αγορά ο κλάδος οχημάτων κατέγραψε απώλειες -3,9%, οι λοιποί κλάδοι αύξηση +6,9% ενώ στο σύνολο της παραγωγής η μεταβολή είναι +2,9%.