7ος χρόνος, ημέρα 2156η
Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

Inform Λύκος: Ανάπτυξη μεριδίων αγοράς και αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών φέρνει το β' εξάμηνο

Inform Λύκος: Ανάπτυξη μεριδίων αγοράς και αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών φέρνει το β' εξάμηνο

Σε αναπτυξιακή τροχιά βρίσκεται η Inform Λύκος, με την εισηγμένη να σχεδιάζει για το β’ εξάμηνο την ανάπτυξη μεριδίων στις αγοράς του εξωτερικού, τη διερεύνηση νέων στρατηγικών συνεργασιών στο εξωτερικό και την ενίσχυση του πελατολογίου της στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία στο β’ εξάμηνο θα συνεχίσει να εστιάζει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στις υφιστάμενες αγορές, στην ανάπτυξη των εξαγωγών, και αφετέρου θα διερευνήσει και θα αξιολογήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, με κύριες περιοχές ενδιαφέροντος την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά στα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες θα συνεχίσει με προσήλωση στο στόχο ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες Enterprise Document Management και Scanning & Archiving, καθώς και η παροχή εξαιρετικά εξειδικευμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων ψηφιοποίησης όπως λύσεις Remote Digital Onboarding (DoB), OCR/Data Capture Solutions, αυτόματης αναγνώρισης παραστατικών και καταχώρησης (Process Automation) με χρήση Machine Learning (ML), Robotic Process Automation, Natural Language Understanding και Cognitive Analytics Solutions, προκειμένου να υποστηρίξει τους υφιστάμενους και νέους πελάτες στον δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο όμιλος δρομολογεί νέες επενδύσεις με στόχο να βελτιώσει την αποδοτικότητα και τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα αυξάνουν την παραγωγικότητα και παράλληλα θα μειώνουν τα κόστη λειτουργίας, για την ενίσχυση της κερδοφορίας. Στο επίπεδο νέων συνεργασιών, η εισηγμένη βρίσκεται στη διαδικασία διερεύνησης ενδεχόμενων ευκαιριών στρατηγικών συνεργειών, με απώτερο στόχο του την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης του στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται πως η Inform Λύκος τον περασμένο Φεβρουάριο εξαγόρασε το πλειοψηφικό ποσοστό 56,5% της Cloudfin στην Κύπρο.

Με αυτήν την επένδυση, η εισηγμένη επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών που προσφέρει στους υφιστάμενους πελάτες της αλλά και τη δυνατότητα προσέγγισης νέων πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης, αυτόματης αναγνώρισης και καταχώρησης (Process Automation),όλων των τύπων παραστατικών και λοιπών εγγράφων (παραστατικά αγορών, εξόδων, συμβάσεις κλπ) με χρήση Machine Learning (ML) και διασύνδεση με ERP συστήματα.

Επιπρόσθετα, μέσω της επένδυσης, η INFORM θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων (DocumentManagement), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (e-archiving). Επίσης τον ίδιο μήνα η Inform Λύκος Ρουμανίας, αύξησε το πλειοψηφικό ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Next Docs ECM και Next Docs Confidential, με τις εξαγορές αυτές ήδη να έχουν θετικό αποτύπωμα στα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοινώθηκαν.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατ. ευρώ ή +3,2% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο και ανήλθαν στα 34,7 εκατ. ευρώ, έναντι 33,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Η λειτουργική κερδοφορία περιορίστηκε κατά 0,3 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3,5 εκατ ευρώ.