Ικτίνος: Πτώση 30% στον κύκλο εργασιών το 9μηνο του 2020

Ικτίνος: Πτώση 30% στον κύκλο εργασιών το 9μηνο του 2020
φωτογραφία αρχείου

Σημαντικά μειωμένα είναι τα μεγέθη της εταιρείας Ικτίνος Ελλάς στο 9μηνο του 2020, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής, με τον κύκλο εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο να υποχωρεί κατά 30% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, ενώ το EBITDA κατήλθε σε 5,87 εκατ. ευρώ, έναντι 10,12 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41,99%. 

Πάντως, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ικτίνος Ελλάς, παρά την πρωτόγνωρη πανδημία που ξέσπασε τον Μάρτιο σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία εξακολουθεί να σημειώνει κερδοφορία και παράλληλα να διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία - γραμμές χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα- για να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην παγκόσμια κρίση. 

Συνάμα, η εταιρεία προσαρμόστηκε άμεσα στη νέα πραγματικότητα από την πανδημία, και προχώρησε σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής και του σχεδιασμού της, με επανασχεδιασμό και απλοποίηση διαδικασιών, για την «ανέπαφη επικοινωνία» με τους πελάτες της με επίσπευση και του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Σε επίπεδο μητρικής, τα EBITDA στο 9μηνο του 2020 κατήλθαν στα 4,79 εκατ. ευρώ έναντι 9,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 49,63%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019. 

Ο δείκτης Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) / Κύκλο Εργασιών στο τρίτο 3μηνο του 2020 βελτιώθηκε σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο και ανήλθε σε 24,09% έναντι του πρώτου εξαμήνου που είχε διαμορφωθεί στο 20,72%.  

Κατά το ίδιο διάστημα τα κέρδη προ φόρων κατήλθαν σε 1,79 εκατ. ευρώ έναντι 6,67 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 73,18%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019.

Ο κύκλος εργασιών για το 9μηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 21,87 εκατ. ευρώ έναντι 31,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 30,24%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2019.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 6,1 εκατ. ευρώ στις 30/09/2020 ενώ το σύνολο του Καθαρού δανεισμού ανήλθε σε 40,6 εκατ. ευρώ. Η άντληση επιπρόσθετου δανεισμού ποσού 5,5 εκατ. ευρώ που έλαβε η Ικτίνος μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) βρίσκεται στα διαθέσιμα της εταιρείας.

Η Ικτίνος Ελλάς προχώρησε στους πρώτους εννέα μήνες του 2020 σε επενδύσεις συνολικού ύψους 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019. Οι εξαγωγές μαρμάρου κατά το πρώτο εννεάμηνο ανήλθαν στο 95% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Τα μεγέθη σε ενοποιημένη βάση 

Σε ενοποιημένη βάση, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 5,87 εκατ. ευρώ, έναντι 10,12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41,99%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 το EBITDA κατήλθε στα 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019. Ο δείκτης Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) / Κύκλο Εργασιών στο τρίτο 3μηνο του 2020 βελτιώθηκε σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο και ανήλθε σε 28,13% έναντι του πρώτου εξαμήνου που είχε διαμορφωθεί στο 22,49%. 

Επίσης, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 24,08 εκατ. ευρώ έναντι 34,37 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,94%. Στο τρίτο 3μηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019. 

Τα κέρδη προ φόρων έπεσαν στα 1,66 εκατ. ευρώ έναντι 5,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο 9μηνο του 2019 (-70,86%), ενώ στο τρίτο 3μηνο φέτος τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2019. Σε ενοποιημένη βάση τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ στις 30/09/2020, ενώ το σύνολο του Καθαρού δανεισμού ανέρχεται στα 43 εκατ. ευρώ.