7ος χρόνος, ημέρα 2153η
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ικτίνος: Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη προ φόρων στο 9μηνο

Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη προ φόρων εμφάνισε η Ικτίνος κατά το εννεάμηνο του έτους 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2017, τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο εταιρείας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε ενοποιημένο επίπεδο σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 35% (47,9 εκατ., έναντι  35,5 εκατ.  ευρώ) και αύξηση κερδών προ φόρων κατά 41,64% (17,2 εκατ. ευρώ από 12,1 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 34,5% (20,2  εκατ. ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ)

Παράλληλα, η εταιρεία εμφάνισε αύξηση πωλήσεων κατά 30,6% (42,4 εκατ., έναντι  32,4 εκατ.  ευρώ), αύξηση κερδών προ φόρων κατά 33,9% (16,5 εκατ. ευρώ από 12,3 εκατ. ευρώ) και αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 31,55% (18,33 εκατ. ευρώ έναντι 13,93 εκατ. ευρώ).