7ος χρόνος, ημέρα 2219η
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021

Ιασώ: Συμφέρουσα η Δημόσια Πρόταση της Oaktree

Ιασώ: Συμφέρουσα η Δημόσια Πρόταση της Oaktree

Ως συμφέρουσα αποτιμά το διοικητικό συμβούλιο του Ιασώ την πρόταση αλλά και το αντάλλαγμα ύψους 1,5 ευρώ ανά μετοχή που προσφέρει η «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.»

Συγκεκριμένα, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ιασώ κάνει λόγο για «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα που σημειώνεται ότι πληροί τα κριτήρια του δίκαιου και εύλογου ανταλλάγματος κατ'' άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου».

«Το αντάλλαγμα, ήτοι 1,50 ευρώ ανά μετοχή είναι εύλογο και δίκαιο σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 4 του Νόμου, καθώς υπερβαίνει το 80% της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων», αναφέρεται.

Παράλληλα, η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Δελτίο, αποβλέπει στο να συμβάλει στην ενδυνάμωση της Εταιρείας. 

Η δημόσια πρόταση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό του προσωπικού. Δεν προβλέπεται μεταφορά του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο εξωτερικό.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο όμιλος Oaktree είναι ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος ο οποίος διαχειρίζεται $120 δισ. επενδύσεων σε επιλεγμένες αγορές για θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση της Rothchild Martin Maurel προς το ΔΣ του Ιασώ εδώ.