8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

ΙΑΣΩ: Δεν έχει υποβληθεί δημόσια πρόταση για εξαγορά των μετόχων

ΙΑΣΩ: Δεν έχει υποβληθεί δημόσια πρόταση για εξαγορά των μετόχων

Στη διευκρίνηση ότι δεν έχει υποβληθεί δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της ΙΑΣΩ ΑΕ στο ΔΣ της εταιρείας, αλλά μη δεσμευτική πρόταση από fund του εξωτερικού, τελούσα υπό σειρά αιρέσεων και υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγούνταν νομικός και οικονομικός έλεγχος, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη προχώρησε η εταιρεία απαντώντας στα σχετικά δημοσιεύματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΙΑΣΩ ΑΕ:

«Κατόπιν του από 28/3/2019 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου περί υποβολής δημόσιας πρότασης από αμερικανικό fund προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική – Διαγνωστικό, Θεραπευτικό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία» και σε συνέχεια της από 23/11/2018 ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την οποία η Εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν είχε υποβληθεί δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της αλλά μη δεσμευτική πρόταση από fund του εξωτερικού, τελούσα υπό σειρά αιρέσεων και υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγούνταν νομικός και οικονομικός έλεγχος, η Εταιρεία ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Ο διενεργούμενος νομικός και οικονομικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη και δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας».