7ος χρόνος, ημέρα 2186η
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021

ΙΑΣΩ: Αυξημένα τα κέρδη μετά φόρων - Υπερδιπλασιάστηκαν τα προ φόρων το 2018

ΙΑΣΩ: Αυξημένα τα κέρδη μετά φόρων - Υπερδιπλασιάστηκαν τα προ φόρων το 2018

Κέρδη μετά φόρων αυξημένα κατά 11,13% εμφάνισε ο όμιλος Ιασώ το 2018, με τα προ φόρων κέρδη να υπερδιπλασιάζονται. 

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του 2018 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με την προηγούμενη χρήση καθώς ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα της θυγατρικής «Ιασώ General Γενική Κλινική Χολαργού A.E.» μόνο για την περίοδο 1/1-5/4/2018 λόγω πώλησής της (5/4/2018), ενώ αντίστοιχα στην συγκριτική χρήση 2017 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της θυγατρικής για όλη την χρήση.

Πιο αναλυτικά, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 11,68 εκατ. ευρώ, από 10,51 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας άνοδο κατά 11,13%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 19,67 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 217,26%, σε σχέση με τα 6,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017. 

Παράλληλα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw back, ανήλθε το 2018, στα 99,25 εκατ. ευρώ, έναντι 114,15 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας μείωση κατά 13,05%.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,45% και ανήλθαν στα 22,19 εκατ. ευρώ από 21,66 εκατ. ευρώ το 2017, με το σχετικό περιθώριο να αυξάνεται στο 22,36% από 18,97%, την αμέσως προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,13% και ανήλθαν στα 25,70 εκατ. ευρώ από 24,68 εκατ. ευρώ, το 2017.Το σχετικό περιθώριο (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 25,89%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 17,48%, διαμορφούμενα στα 17,54 εκατ. ευρώ από 14,93 εκατ. ευρώ το 2017.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Γ. Σταματίου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2018 έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Τα αποτελέσματα του 2018 επιβεβαιώνουν, για μία ακόμη φορά, τη δυναμική που διαθέτει ο Όμιλος ΙΑΣΩ. Παρά τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και τις αρνητικές επιπτώσεις, που επιφέρει στα μεγέθη μας ο ΕΟΠΥΥ, επιβάλλοντας υψηλά ποσοστά περικοπών και εκπτώσεων (Rebate & Claw back), τα μεγέθη μας παρουσιάζουν σαφή βελτίωση σε σχέση με το 2017. Εξέλιξη που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι και το 2019 θα είναι μία θετική χρονιά για τον όμιλο ΙΑΣΩ.

Το 2018 καταφέραμε να διευρύνουμε τα περιθώρια κερδοφορίας, αυξάνοντας το μερίδιό μας στην αγορά, με αποτέλεσμα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη να υπερδιπλασιαστούν, χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση της πώλησης του ΙΑΣΩ General. Ταυτόχρονα, ο καθαρός δανεισμός μας μειώθηκε σημαντικά στα 80 εκατ. ευρώ, σε επίπεδο ομίλου.

Η ανοδική πορεία του ΙΑΣΩ, είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Όλοι, από τη διοίκηση, το στελεχιακό δυναμικό, τους γιατρούς και τους εργαζόμενους, συνέβαλαν, ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.

Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, όπως επίσης και τους πελάτες, που μας εμπιστεύτηκαν και να τους διαβεβαιώσω ότι οι υπηρεσίες των εταιρειών του Ομίλου μας, θα συνεχίσουν να είναι υψηλού επιπέδου και να βελτιώνονται ακόμη περισσότερο».

Τα μεγέθη της μητρικής εταιρίας ΙΑΣΩ 

- Ο κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw back, ανήλθε το 2018 στα 71,26 εκατ. ευρώ, έναντι 65,75 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας άνοδο κατά 8.38%.
- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 20,20 εκατ. ευρώ από 19,12 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 5.65%.
- Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12,03% και ανήλθαν στα 23,18 εκατ. ευρώ από 20,69 εκατ. ευρώ, το 2017.
- Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 15,02%, διαμορφούμενα στα 18,38 εκατ. ευρώ από 15,98 εκατ. ευρώ το 2017.
- Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές προ φόρων ύψους 4,01 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 26,08 εκατ. ευρώ.
- Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους ύψους 11,41 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 18,68 εκατ. ευρώ, το 2017.