Η TEKA Systems (Viohalco) υλοποίησε σημαντικό έργο για τη Μύλοι Λούλοι

Η TEKA Systems (Viohalco) υλοποίησε σημαντικό έργο για τη Μύλοι Λούλοι

Την ΤΕΚΑ Systems, θυγατρική της Viohalco στον κλάδο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας επέλεξε ο όμιλος εταιρειών Μύλοι Λούλη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση S/4HANA on Azure για τις εταιρείες του σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Το έργο περιλάμβανε σχεδιασμό και υλοποίηση στα υποσυστήματα της Οικονομικής Διαχείρισης, της Ελεγκτικής, των Πωλήσεων και Διανομής, της Διαχείρισης Αποθηκών και Υλικών, του Προγραμματισμού Παραγωγής και του Ποιοτικού Ελέγχου.

Το έργο υλοποιήθηκε και παραδόθηκε από την ΤΕΚΑ Systems εντός χρονοδιαγράμματος (11 μήνες) και είναι σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές του έτους 2020. Πρόκειται για έργο που υποστηρίζει τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής που βρίσκονται στη Σούρπη, το Κερατσίνι, τη Θήβα και το General Toshevo της Βουλγαρίας, καθώς και τρεις αποθηκευτικούς χώρους στη Μάνδρα Αττικής, Θεσσαλονίκη και Καβάλα.

Με την υλοποίηση S/4HANA on Azure, ο όμιλος εταιρειών Μύλοι Λούλη, τυποποίησε τις διαδικασίες του για όλες τις εταιρείες του. Επιπλέον απέκτησε σε πραγματικό χρόνο δομημένη πληροφόρηση για τις καθημερινές κινήσεις σε όλα τα σημεία διανομής και παραγωγής που δραστηριοποιείται.

Στη συγκεκριμένη υλοποίηση περιλαμβάνονται και οι διασυνδέσεις με δύο εξωτερικά συστήματα, το BUHLER που αφορά τις παραγωγικές διαδικασίες στα Σιλό Δημητριακών, την Άλεση και την Ανάμιξη και το TRACE PRO που αφορά Διοικητικές και Παραγωγικές διαδικασίες. Παράλληλα υλοποιήθηκαν εφαρμογές SAP FIORI για τις διαδικασίες της παραγγελιοληψίας και εισπράξεων που χρησιμοποιούνται από το δίκτυο του ομίλου σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Πέραν του σχεδιασμού και της υλοποίησης του συστήματος SAP S/4HANA on Azure στον όμιλο εταιρειών Μύλοι Λούλη, η TEKA Systems προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης της εγκατάστασης.

Ποια είναι η TEKA Systems

Η ΤΕΚΑ Systems αποτελεί το βραχίονα της Viohalco στον τομέα ερευνών, ανάπτυξης και καινοτόμων εφαρμογών στην τεχνολογία, με εξειδίκευση στα έργα μετάλλων και γενικώς στη βαριά βιομηχανία, δίνοντας λύσεις καλύτερης λειτουργίας, ιχνηλασιμότητας και πιο καθετοποιημένων εφαρμογών. Ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την παροχή λύσεων αυτοματισμού στη βιομηχανία καθώς και στον σχεδιασμό – υλοποίηση και υποστήριξη συστημάτων ERP από την SAP.

Αναλαμβάνει μηχανολογικά έργα υψηλών απαιτήσεων στους τομείς χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού – ορειχάλκου και της βιομηχανίας κατασκευής καλωδίων ισχύος και τηλεπικοινωνιών. Δραστηριοποιείται στις μηχανολογικές εφαρμογές και κατασκευές, στην εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού και στη διαδικασία και αυτοματισμό τεχνολογιών σε ολοκληρωμένα έργα. Επίσης, υλοποιεί έργα πληροφορικής στους τομείς των ERP, CRM, BI, analytics και άλλων. 

Διαθέτει εκτεταμένη γνώση - εμπειρία και εξειδίκευση στον σχεδιασμό – υλοποίηση και υποστήριξη συστημάτων SAP στους τομείς της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου, των τροφίμων, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της υγείας και των φαρμάκων καθώς και άλλων πολλών δραστηριοτήτων. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πάνω από 250 έργα SAP μεγάλης κλίμακας σε 20 κράτη και υποστηρίζει πάνω από 15.000 χρήστες SAP.