Η ρευστότητα 100 εκατ. της Fourlis, οι νέες επενδύσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο  και το ξεκίνημα της ΑΕΕΑΠ

Η ρευστότητα 100 εκατ. της Fourlis, οι νέες επενδύσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο  και το ξεκίνημα της ΑΕΕΑΠ

Με επενδύσεις συνολικού ύψους 22 εκατ. ευρώ ως το τέλος του έτους εκ των οποίων παρά την πανδημία και το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 16 εκατ. ευρώ, αλλά και ρευστότητα 100 εκατ. ευρώ, συνεχίζει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό o Όμιλος Fourlis. Στις αρχές του 2021 αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία της και η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, ο επενδυτικός βραχίονας του ομίλου στην αγορά των ακινήτων με προίκα ακίνητα αξίας 182,7 εκατ. ευρώ.

«Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου προχωρά κανονικά, εστιάζοντας τόσο στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων σε όλες τις χώρες, όσο και στο δίκτυο των φυσικών», δηλώνει στο Liberal Markets, ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Fourlis Γιώργος Αλεβίζος, ενώ εκφράζει και την πεποίθηση ότι το κομμάτι του e – commerce θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα φυσικά καταστήματα και μετά την περίοδο της πανδημίας με την λογική του omni channel. 

Η θετική επίδραση των ηλεκτρονικών πωλήσεων αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες, όπου καταγράφηκε ότι σε επίπεδο εννεαμήνου ανήλθαν σε  € 39 εκατ. σε σχέση με € 25 εκατ. το ιδιο διάστημα του 2019 αυξημένες κατα 56%.

Έτσι παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε λόγω του Covid -19 και των δυσκολιών που επέφεραν στην λιανική ο Όμιλος FOURLIS συνέχισε τις επενδύσεις σε ότι αφορά την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, των πληροφοριακών συστημάτων και τη λειτουργία των logistics centers, προκειμένου η επιχειρησιακή και εμπορική του λειτουργία όχι μόνο να συνεχίζεται απρόσκοπτα, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω. 

Νέα καταστήματα 

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε εντός του τρίτου τριμήνου 2020 η επέκταση κατά 7.500 τ.μ. της επιφάνειας αποθήκευσης και διαχείρισης παραγγελιών ηλεκτρονικού εμπορίου για την αυτοματοποίηση της παροχής των σχετικών υπηρεσιών.

Στις επενδύσεις που προχώρησαν στο εννεάμηνο περιλαμβάνονται επίσης τα νέα καταστήµατα Intersport και The Athlete's Foot στην Ερµού, 2 ακόμη καταστήματα στη Ρουμανία αλλά και η δημιουργία ενός μεσαίου μεγέθους καταστήματος 8.000 τ.μ στη Βάρνα Βουλγαρίας, ενώ έτοιμο να λειτουργήσει με το άνοιγμα της αγοράς είναι και ένα  ΙΚΕΑ επιφάνειας 2.000 τ.µ. στο κέντρο του Πειραιά. Επιπρόσθετα η εταιρεία προχώρησε στην αγορά 2 οικοπέδων στην περιφέρεια στα οποία σχεδιάζεται η κατασκευή και λειτουργία 2 ακόμη μεσαίου μεγέθους ΙΚΕΑ.

Αξιοποίηση ακινήτων

Όσον αφορά στο τομέα των ακινήτων ο Γ. Αλεβίζος σημειώνει ότι «οι κινήσεις μας σε αυτό το χώρο θα είναι προσεκτικές και θα κινηθούμε σε αγορές που γνωρίζουμε. Η εταιρεία  θα επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αποτελούμενο από ποιοτικά ακίνητα λιανικής αγοράς και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου». 

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος FOURLIS μέσω της δραστηριοποίησης στον κλάδο αυτό, επιδιώκει να αντλήσει την ευελιξία του στην πρόσβαση σε κεφάλαια, να βελτιώσει τις συνολικές αποδόσεις των περιουσιακών του στοιχείων, να κεντρικοποιήσει την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ακινήτων του και να βελτιώσει τον φορολογικό του σχεδιασμό. 

Το αρχικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trade Estates ΑΕΕΑΠ η οποία θα επικεντρωθεί στα ακίνητα λιανικής αγοράς και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου τομέας στον οποίο  ο όμιλος έχει τεχνογνωσία,  αποτιμάται στα 182,7  εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται ακίνητα όπου στεγάζονται καταστήματα ΙΚΕΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία και Κύπρο, αλλά και το κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας του ομίλου στο Σχηματάρι, η  παλιά αποθήκη χονδρικής του ομίλου στα Οινόφυτα έκτασης 25.000 τ.μ., καθώς και ένα ακίνητο στην περιοχή του Ρέντη. 

Αποτελέσματα 

Όσον αφορά στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου στο τρίτο τρίμηνο του 2020 παρουσίασε πωλήσεις € 119,8 εκατ. έναντι € 132,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019, μειωμένες κατά 9,3%. Σε σύνολο εννεαμήνου παρουσίασε πωλήσεις € 279,3 εκατ. έναντι € 339,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, μειωμένες κατά 17,7%, λόγω της σημαντικής επίδρασης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 17,5 εκατ. έναντι € 21,1 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2019. Σε σύνολο εννεαμήνου ανήλθαν σε € 33,4 εκατ. έναντι κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων € 44,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2019. 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS κατά την 30/09/2020 ήταν 113,9 εκατ., σε σχέση με 116,3 εκατ. την ίδια ημερομηνία του 2019.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 8 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και δύο στη Βουλγαρία. Επίσης λειτουργούν 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, δύο στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της ΙΚΕΑ (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και στις τρεις χώρες, ιδιαίτερα κατά τους μήνες εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT ο  Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 139 καταστήματα με το δίκτυο καταστημάτων Intersport να αποτελείται από 53 καταστήματα στην Ελλάδα, 34 στη Ρουμανία, 20 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. 

Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία.