ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1994η
Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

Υπεγράφη η συμφωνία εξυγίανσης: Η Quest Συμμετοχών μπαίνει ως στρατηγικός επενδυτής στην Γ.Ε Δημητρίου

Η Quest Συμμετοχών μπαίνει ως στρατηγικός επενδυτής στην Γ.Ε Δημητρίου

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, χθες Τρίτη 30.3.2021 υπέγραψε συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 31 επ. του ν. 4738/2020 με την πλειοψηφία των πιστωτών της, μεταξύ των οποίων και με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τραπεζικό δανεισμό, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους σημαντικότερους προμηθευτές της και τους εργαζομένους της.

Συναινούντες πιστωτές θεωρούνται, επίσης, το ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020.

Στη Συμφωνία Εξυγίανσης συμβάλλεται, επίσης, ως στρατηγικός επενδυτής η εταιρεία  «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής για συντομία «Στρατηγικός Επενδυτής»).

Με τη Συμφωνία Εξυγίανσης επιδιώκεται η αναδιάρθρωση των οφειλών της Εταιρείας, οι οποίες την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε 48.837.414,17 ευρώ.

Η συμφωνία εξυγίανσης επετεύχθη μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τους μεγαλύτερους πιστωτές της εταιρείας προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις της να διατηρήσει τις θέσεις του προσωπικού της να καταστεί βιώσιμη και να εξακολουθήσει τη δραστηριότητά της, διατηρώντας τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών συσκευών και κυρίως αυτή του κλιματισμού.

Εταιρεία υπέβαλε σήμερα αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4738/2020, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως ορίσθηκε η 26η Μαΐου 2021. Η πραγματοποίηση της Συμφωνίας Εξυγίανσης τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από το αρμόδιο δικαστήριο. Υπό την προϋπόθεση αυτή, η οποία είναι βασικός όρος της Συμφωνίας Εξυγίανσης, τελεί και η είσοδος του Στρατηγικού Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.