7ος χρόνος, ημέρα 2099η
Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Η νέα κίνηση της Τράπεζας Πειραιώς: Από την Cairo Mezz στην Phoenix Vega Mezz

Η νέα κίνηση της Τράπεζας Πειραιώς: Από την Cairo Mezz στην Phoenix Vega Mezz
Eurokinissi

Τον δρόμο του εταιρικού μετασχηματισμού που πρώτη υιοθέτησε η Εurobank, ακολουθεί κατά πόδας η Τράπεζα Πειραιώς. Έτσι μετά την απόσχιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων και την μετατροπή της εισηγμένης σε Holding Company, με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings», ακολούθησε η διανομή τιτλοποιημένων δανείων μεσαίας διαβάθμισης στους μετόχους της.

Είχαμε γνωρίσει την «Cairo Mezz» της Eurobank και τώρα γνωρίζουμε την «Phoenix Vega Mezz» της Τράπεζας Πειραιώς.

Για να καταλάβουμε τι ακριβώς θα αντιπροσωπεύει η μετοχή της Phoenix Vega Mezz, πρέπει να ξαναθυμηθούμε το μηχανισμό των τιτλοποιήσεων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

Κάθε τιτλοποίηση περιέχει μια μεγάλη γκάμα δανείων, κάποια εκ των οποίων έχουν ισχυρές εξασφαλίσεις, κάποια έχουν ενδιάμεσες εξασφαλίσεις και κάποια στερούνται εξασφαλίσεων.

Σε κάθε τιτλοποίηση, εκδίδονται ομολογίες υψηλής εξασφάλισης (senior notes) οι οποίες αποτελούνται από τα καλύτερης ποιότητας μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ομολογίες ενδιάμεσης εξασφάλισης (mezzanine notes) και ομολογίες χαμηλής εξασφάλισης, οι οποίες εξοφλούνται τελευταίες και αφού έχουν πληρωθεί πρώτα τα κεφάλαια και οι τόκοι των senior και των mezzanine notes.

Στα πλαίσια της προσπάθειας της Τράπεζας Πειραιώς, να απαλλαγεί από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η τράπεζα έχει προβεί σε μια σειρά από τιτλοποιήσεις, μεταξύ των οποίων είναι η Phoenix και η Vega.

Η Τράπεζα Πειραιώς εισφέρει στη νέα εταιρεία το 65% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης, των σχημάτων Phoenix και Vega, τα οποία φέρουν κουπόνι 7%, σύμφωνα με τις τιμολογήσεις που έχουν γίνει μέσα από το πρόγραμμα εγγυοδοσίας «Ηρακλής».

Η αξία των ομολόγων αυτών υπολογίζεται στα 62,5 εκατ. ευρώ. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας Phoenix Vega Mezz, θα καθρεφτίζει την μετοχική σύνθεση της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών «Πειραιώς Financial Holdings».

Ποιο είναι το περιουσιακό στοιχείο της νέας εταιρείας; Ουσιαστικά το μόνο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, είναι αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η βασική δραστηριότητά της Phoenix Vega Mezz, είναι η διαχείριση τους. Τα έσοδα της εταιρείας θα προκύψουν από την επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων και από τις επιτυχείς προσπάθειες ανάκτησης μέρους των δανείων, που δεν εξυπηρετούνται.

Από τι εξαρτάται η ανάκτηση αυτών των ποσών; Από την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών από τα δάνεια. Και τα οφειλόμενα ποσά μπορούν να εισπραχθούν με δυο τρόπους. Είτε μέσα από την αποπληρωμή των δανείων από τους δανειολήπτες, είτε μέσα από την εκποίηση των εξασφαλίσεων / εγγυήσεων των δανείων, που είναι κατά βάσιν ακίνητα.

Αυτό σημαίνει ότι η πορεία των εσόδων της Phoenix Vega Mezz, εξαρτάται απόλυτα από την δυναμική που θα αναπτύξει η ελληνική οικονομία. Αν τα πράγματα πάνε καλά, κάποιοι δανειολήπτες μπορεί να αρχίσουν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους.

Ταυτόχρονα δε, οι τιμές των ακινήτων θα επιστρέψουν σε αποτιμήσεις πριν από τη κρίση, ώστε να ρευστοποιηθούν σε υψηλότερες τιμές. Αν όμως η πορεία των εξελίξεων είναι αρνητική, τότε η ανάκτηση των δανείων θα δυσκολέψει ιδιαίτερα.

Ωστόσο εκτός από αυτήν την προφανή πρώτη εικόνα, υπάρχει και μια άλλη λίγο πιο «ψαγμένη» εικόνα, για τους υποψιασμένους επενδυτές. Μια εικόνα, που ίσως να είναι πρόωρη. Ωστόσο είναι μια εικόνα, που δίνει κάποιες ενδείξεις. Τόσο η Cairo Mezz και η Phoenix Vega Mezz, έχουν την ίδια μετοχική σύνθεση με τις μητρικές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, εταιρείες.

Οι τραπεζικές οντότητες τόσο της Eurobank, όσο και της Τράπεζας Πειραιώς, για να εισαχθούν αυτόνομα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χρειάζονται τρεις τουλάχιστον κερδοφόρες οικονομικές χρήσεις.

Επομένως, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της σκέψης μας ότι τόσο η Cairo Mezz, όσο και η Phoenix Vega Mezz, θα μπορούσαν να αποτελέσουν κάλλιστα, οχήματα ταχύτερης επανεισόδου των τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω συγχώνευσης των «οχημάτων» με τις τράπεζες.

Με δυο λόγια, το στοίχημα της επένδυσης στην μετοχή της Phoenix Vega Mezz, όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, είναι το ίδιο, με το στοίχημα της Ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά το καθαρά χρηματιστηριακό σκέλος, αποτελεί ένα στοίχημα για την εκ νέου είσοδο της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.