7ος χρόνος, ημέρα 2178η
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Η ναυμαχία για τον έλεγχο του Αιγαίου

Η ναυμαχία για τον έλεγχο του Αιγαίου

Πλησιάζει η στιγμή που θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες πώλησης για τη μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή εταιρία της χώρας. Πρόκειται για τις Attica ΑΕ Συμμετοχών (πρώην Επιχειρήσεις Αττικής) τον ακτοπλοικό όμιλο που κάτω από την ομπρέλα του περιλαμβάνονται οι εταιρείες Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways.

O στόλος του Ομίλου Attica αριθμεί 32 επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία και ταχύπλοα, εξυπηρετώντας 60 προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας και μεταξύ Μαρόκου - Ισπανίας). Το μερίδιο αγοράς στις ελληνικές γραμμές εκτιμάται στο 50% της μεταφορικής κίνησης.

Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος της περυσινής χρήσης ήταν 350 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν στα 40,6 εκατ. ευρώ από 78 εκατ. ευρώ το 2019. Θα πρέπει ωστόσο να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η εταιρία το 2020 λειτούργησε κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες όπου το μεταφορικό της έργο μειώθηκε από τους σχετικούς περιορισμούς για τη διαχείριση της πανδημίας Covid-19.

Συγκεκριμένα στη χρήση 2020 σε σχέση με τη χρήση 2019 το μεταφορικό έργο του Ομίλου μειώθηκε κατά 53% στους επιβάτες, κατά 38% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 14% στα φορτηγά οχήματα. Λόγω περιορισμένης ζήτησης, τα δρομολόγια των πλοίων το 2020 μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με τη χρήση 2019.

Είναι μάλλον αναμενόμενο η προσέγγιση της αποτίμησης εξαγοράς, να γίνει με όρους κίνησης 2019 καθώς η τάση του τουρισμού έδειξε σημαντική ανάκαμψη φέτος γεγονός που αναμένεται να εμφανιστεί και στα μεγέθη του ομίλου, ο δε πολλαπλασιαστής στο εξωτερικό κινείται στην περιοχή των 8-11 φορών την επιχειρηματική αξία (καθαρός δανεισμός συν αξία μετοχών).

Με δεδομένο ότι η εσωτερική αξία της μετοχής στο τέλος του 2020 ήταν κοντά στο 1,70 ευρώ θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά το κριτήριο της ενσώματης καθαρής θέσης αφού μιλάμε κυρίως για εμπράγματα πάγια. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές στον τελευταίο ισολογισμό του ομίλου ανέρχονται σε 717 εκατ. ευρώ.

Η Attica Group είναι μέλος της Marfin Investment Group Συμμετοχών, η οποία κατέχει επισήμως το 79,38% ενώ το 11,8% ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πρακτικά μιλάμε για ένα free float κοντά στο 9% ενώ αν ληφθούν υπόψη επενδυτικά κεφάλαια που έχουν καθαρά παθητικό ρόλο η ελεύθερη διασπορά είναι περίπου 5%. Επομένως μπορεί στο ταμπλό η εταιρία να έχει αποτίμηση 248 εκατ. ευρώ, επί της ουσίας η εισηγμένη οντότητα έχει συμπεριφορά μετοχής με αξία 12,4 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός ότι η συναλλαγή πώλησης θα αφορά ποσοστό πάνω από τα ευαίσθητα όρια που ορίζονται στις δημόσιες προτάσεις σημαίνει ότι άμεσα η τιμή θα αφορά το σύνολο των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία ενώ το άθροισμα του 91% των δύο βασικών μετοχών εξασφαλίζει την επιτυχία της δημόσιας πρότασης.

Το Attica Group είναι μια ειδική επενδυτική περίπτωση με συγκεκριμένο χρονικό ορίζονται και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια πρόταση που έχει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά άλλων ποιοτικότερων εταιριών (μέρισμα, κερδοφορία κλπ).

Θεωρείται ωστόσο ένα συστημικό πάγιο ο έλεγχος του οποίου σημαίνει και τον μεταφορικό έλεγχο του Αιγαίου. Και αυτό σαν στοίχημα παρουσιάζει εξαιρετικό επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.