7ος χρόνος, ημέρα 2181η
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021

Η μεγάλη εικόνα των αποτελεσμάτων 6μήνου για τους μικρούς της αγοράς

Η μεγάλη εικόνα των αποτελεσμάτων 6μήνου για τους μικρούς της αγοράς

Προχωράει η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εξάμηνου και ναι μεν το ενδιαφέρον είναι προσανατολισμένο στα μεγάλα χαρτιά της Αγοράς, οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις ωστόσο έχουν ενδιαφέρον αφού το τοπίο έχει καθαρίσει πολύ και οι περισσότερες εταιρείες που διαπραγματεύονται έχουν αξιόλογη πορεία χωρίς η αποτίμηση τους να έχει συγκινηθεί ιδιαίτερα. Να ποιες πέντε «μικρούλες» ξεχώρισε το ραντάρ της στήλης καθώς μαζί με κάποιες επισημάνσεις επί των εξαμηνιαίων μεγεθών.

Λαζαρίδης: Τα αποτελέσματα του εξαμήνου είναι επιβαρυμένα με 463 χιλ. ευρώ με έκτακτα κονδύλια από ζημία εκρίζωσης αμπελώνων στα πλαίσια αναδιάρθρωσης αυτού (δαπάνη που αφορά στη μητρική). Το ποσό αυτό προκύπτει από την διαφορά της ζημίας εκρίζωσης αμπελώνα ύψους 536 χιλ ευρώ μείον την επιδότηση που εισέπραξε η εταιρεία τον Σεπτέμβριο ύψους 73 χιλ. ευρώ. Αν εξαιρεθεί το ποσό των 463 χιλ ευρώ από τα αποτελέσματα του εξαμήνου, τα κέρδη προ φόρων της τρέχουσας περιόδου παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση. (962 χιλ. ευρώ έναντι 911 χιλ. ευρώ το 2020)

AS Company: Οι πωλήσεις του εξωτερικού ανήλθαν στο 22,2% των συνολικών ενοποιημένων πωλήσεων έναντι 14,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η εταιρεία εκτός από την Ελλάδα δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ρουμανία με θυγατρικές εταιρείες. Οι επενδύσεις του ομίλου ανέρχονται σε 11,08 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 600 χιλ. ευρώ είναι τοποθετημένα σε εισηγμένες εταιρίες στο ΧΑ, 1,9 εκατ. ευρώ σε ομόλογα εσωτερικού και 932 χιλ. ευρώ σε ομόλογα εξωτερικού. Τα κέρδη του χαρτοφυλακίου ήταν 183,8 χιλ. ευρώ και συμπεριελήφθησαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ο όμιλος έχει αρνητική δανειακή θέση 6,07 εκατ. ευρώ ενώ η καθαρή θέση της εταιρίας είναι 31,2 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση 28,4 εκατ. ευρώ.

Έλτον Χημικά: Στην Ελτον Χημικά η αύξηση που παρατηρείται στον κύκλο εργασιών είναι γραμμική σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η Ελλάδα πραγματοποιεί το 61% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου. Το κλείσιμο του εξαμήνου βρίσκει την εταιρεία με αυξημένα αποθέματα κατά 13% ενώ οι απαιτήσεις από πελάτες αυξήθηκαν στα 50,7 εκατ. ευρώ από 41,57 εκατ. ευρώ στο περυσινό εξάμηνο.

Πλαίσιο: Ο κλάδος των ηλεκτρονικών υπολογιστών(hardware) έχει λειτουργικό περιθώριο κερδοφορίας 2,97% σε τζίρο 95,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.99% στην Quest σε τζίρο 153,6 εκατ. ευρώ ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα της Υοu! ήταν στο 3,16%. Τα είδη γραφείου εμφάνισαν σχεδόν ίδιο μέγεθος πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι (464 εκατ. ευρώ) με σταθερό περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας. Ο κλάδος γραφείου παρουσιάζει και το υψηλότερο προϊοντικό περιθώριο κέρδους με 4,78%. Τα 17,8 εκατ. ευρώ των λευκών συσκευών δείχνουν ότι η δυναμική του περυσινού β’ εξαμήνου συνεχίζεται (16,1 εκατ. ευρώ) και ότι το Πλαίσιο μπήκε σε αυτή την αγορά για να μείνει.

Real Consulting: Η νεοφώτιστη της πληροφορικής στην Εναλλακτική Αγορά εκτός από αύξηση μεγεθών είδε τον δανεισμό της να μειώνεται στα 925 χιλ. ευρώ από 7,3 εκατ. ευρώ στο ξεκίνημα της χρονιάς. Στα διαθέσιμα περιλαμβάνονται και τα χρήματα από την ιδιωτική τοποθέτηση των 5 εκατ. ευρώ που έγινε το καλοκαίρι.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.