Η «ακτινογραφία» του ελληνικού τραπεζικού κλάδου

Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019, 00:02
-A +A
Η «ακτινογραφία» του ελληνικού τραπεζικού κλάδου

Της Μαίρης Βενέτη

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αρχίσει να αποκτούν ένα βηματισμό προς τα εμπρός, ενισχύοντας τα κεφάλαια τους και μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019 των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ήταν ελαφρώς καλύτερα των εκτιμήσεων, τόσο σε επίπεδο λειτουργικών εσόδων όσο και σε επίπεδο τελικής γραμμής, με σημαντική όμως συνεισφορά στα κέρδη από τις χρηματοοικονομικές πράξεις, κυρίως για για την Alpha και για την Εθνική Τράπεζα.

Το ράλι των ελληνικών ομολόγων έδωσε μεγάλη ώθηση στα κέρδη, ενώ μεγάλο ήταν και το αποτύπωμά τους στα κεφάλαια. 

Οι επιδόσεις όμως χωρίς τα έκτακτα έσοδα σαφέστατα δεν εντυπωσιάζουν. Θα ήταν μίζερο όμως να μην αναδείξουμε το γεγονός ότι τουλάχιστον δεν βγάζουν ζημίες και σιγά σιγά, αλλά σταθερά, μειώνεται το ρίσκο στους ισολογισμούς.

Έχουμε βέβαια ακόμη δρόμο για την επάνοδο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και αυτό αναδεικνύουν τα επιτοκιακά έσοδα του κλάδου που παραμένουν αδύναμα, παρά την επανεκκίνηση των χορηγήσεων προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς τα spreads παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά. (σ.σ και δεν αναμένεται να κινηθούν υψηλότερα σύντομα).

Επιπλέον, οι χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά παραμένουν ασθενικές μην επιτρέποντας μια περαιτέρω ενίσχυση των οργανικών εσόδων.

Σίγουρα όμως έχει γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός και η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας θα είναι ευεργετική για τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών.

Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι και η άρση των capital controls στην οποία προχωράει με αποφασιστικά βήματα η νέα κυβέρνηση, θεωρείται credit positive, καθώς αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταθετών και να βοηθήσει τις τράπεζες να βελτιώσουν τα χρηματοδοτικά προφίλ και τα έσοδά τους.

Ας δούμε όμως εν συντομία τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων για κάθε μια ξεχωριστά από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Εθνική Τράπεζα

Τα αποτελέσματα β’ τριμήνου ήταν ελαφρώς καλύτερα των εκτιμήσεων σε τριμηνιαία βάση, τόσο σε επίπεδο λειτουργικών εσόδων όσο και σε επίπεδο τελικής γραμμής.

Τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ήταν βασικός συντελεστής ενίσχυσης των εσόδων της τράπεζας για δεύτερο συνεχές τρίμηνο.

Για τα αποτελέσματα της περιόδου καθοριστική ήταν η συμβολή της ακύρωσης της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων έναντι έκδοσης ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, που υλοποίησε η διοίκηση στα μέσα Φεβρουαρίου του 2019.

Από την εν λόγω συμφωνία η τράπεζα παρουσίασε μη επαναλαμβανόμενα κέρδη ύψους 59 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, το συνολικό ύψος των οποίων ανήλθε στα 151 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 19 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε επίπεδο εξαμήνου τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 253 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου από 48 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Όσον αφορά τα κέρδη β’ τριμήνου, αν ληφθούν υπόψη οι διακοπείσες δραστηριότητες -απώλειες απομείωσης στην Αίγυπτο, κέρδη Εθνικής Ασφαλιστικής, κέρδος στα κεφάλαια από τη πώληση της Πανγαία - διαμορφώθηκαν στα 192 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, αυτή βελτιώνεται σταδιακά, με τα NPEs της ΕΤΕ από 22 δισ. ευρώ το 2015 ν’ ανέρχονται σήμερα στα 12,9 δισ. ευρώ, ενώ η κεφαλαιακή επάρκεια καταγράφεται στο επίπεδο του 16% .

Η τράπεζα διατηρεί ένα υψηλό προφίλ ρευστότητας με τις καταθέσεις να φτάνουν τα 41,6 δισ.ευρώ στην Ελλάδα το Α’ εξάμηνο 2019, αυξημένες κατά 6% σε ετήσια βάση, με την Τράπεζα να έχει ανακτήσει το 60% περίπου των εκροών καταθέσεων της περιόδου πριν την επιβολή των capital controls.

Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα της τάξεως του 171% και 113% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Tέλος να υπενθυμίσουμε ότι η Εθνική εκμεταλλευόμενη τη θετική διεθνή συγκυρία ενίσχυσε τα κεφάλαια της με έκδοση core tier 1 ύψους 400 εκατ και με επιτόκιο 8,25% ενώ θα πουλήσει και την Εθνική Ασφαλιστική, κίνηση που θα έχει ουδέτερη έως οριακά αρνητική επίδραση στα κεφάλαια της τράπεζας.

Alpha Bank

Τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank στο β΄τρίμηνο ανήλθαν στα 59,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από τα 51 εκατ. ευρώ που ανέμενε η αγορά αλλά και η διοίκηση.

Όπως και στην Εθνική τράπεζα, μεγάλη ήταν η συνεισφορά των υψηλότερων εσόδων από τις συναλλαγές.

Παρά ταύτα, ικανοποιητικά ήταν τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αν και οι λειτουργικές δαπάνες εμφανίστηκαν επίσης αυξημένες.

Σε επίπεδο εξαμήνου τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 86,8 εκατ., έναντι 12,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018, με τα χρηματοοικονομικά έσοδα της τάξης των 209,3 εκατ. ευρώ να συμβάλουν σημαντικά, υποδεικνύοντας τον Όμιλο ως έναν από τους μεγάλους ωφελημένους από το ράλι των ελληνικών ομολόγων.

Τα NPEs της Alpha bank ανήλθαν σε 21,3 δισεκ. ή 48,1% του συνόλου των δανείων με τον Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα να διαμορφώνεται σε 48,3% τον Ιούνιο 2019, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 45,3%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια καταγράφεται σε υψηλά επίπεδα με το CET1 να διαμορφώνεται στο 17,8% στο τέλος του Ιουνίου, ενισχυμένο κατά 80 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η τράπεζα επικεντρώνεται στις ενέργειες υλοποίησης του στόχου 5,5 δισ. που έχει θέσει για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της για το 2019, με την επίτευξη ταχύτερου ρυθμού οργανικής μείωσης καθώς και με την πώληση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετουμένων δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 3,7 δισ. περίπου.

Πειραιώς

Παραμένει κερδοφόρος, αν και τα επαναλαμβανόμενα έσοδα προ προβλέψεων ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της.

Η Τράπεζα κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους 38,5 εκατ. ευρώ, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά έσοδα από την πώληση ομολόγων.

Πιο συγκεκριμένα:

- Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων στα 417 εκατ. ευρώ , +6% σε ετήσια βάση

- Καθαρά έσοδα τόκων στα 719 εκατ. ευρώ, +2% σε ετήσια βάση.

- Καθαρά έσοδα προμηθειών στα 146 εκατ. ευρώ, +5% σε ετήσια βάση.

- Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα 476 εκατ. ευρώ , -7% σε ετήσια βάση.

- Έξοδο προβλέψεων στα 332 εκατ. ή 174 μ.β., εντός των εκτιμήσεων της Τράπεζας.

- Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων στα 73 εκατ. από 33 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε 15,7%, συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση τίτλων Tier 2 ύψους 0,4 δισ. ευρώ.

Τέλος να υπογραμμίσουμε ότι η τράπεζα έχοντας ολοκληρώσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης με την πώληση βασικών θυγατρικών, έριξε το βάρος στη μείωση του κόστους που υποχώρησε κατά 23,9% στα 401,8 εκατ. ευρώ και δρομολογεί την τελική φάση της δημιουργίας της κοινής εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων με τον σουηδικό όμιλο Intrum, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Eurobank

Θετικές αν και όχι εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις της Eurobank το Α ́ εξάμηνο 2019, με τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένο επίπεδο να διαμορφώνονται σε  90 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι τα τελικά μετά φόρων κέρδη της Eurobank αφαιρώντας τα έξοδα αναδιάρθρωσης ήταν 25,7 εκατ. ευρώ.

Σε γενικές γραμμές η διοίκηση εστίασε στην σταθεροποίηση του ισολογισμού και στην στρατηγική εξυγίανσης των προβληματικών ανοιγμάτων.

Υλοποιεί με ταχύ ρυθμό το σχέδιο μετασχηματισμού της τράπεζας, που, μετά τη συγχώνευση με την Grivalia και τη δημιουργία της νέας Eurobank, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Pimco για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo ύψους 7,5 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με την πώληση της μονάδας διαχείρισης κόκκινων δανείων, την FPS.

Μπορεί τα αποτελέσματα να μην ενθουσίασαν, αλλά κεφαλαιακά η τράπεζα ενισχύθηκε σημαντικά λόγω του deal με την Grivalia.

Η τράπεζα ενσωμάτωσε υπεραξία περίπου 30 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσθετο όφελος της τάξης των 15 εκατ. ευρώ έδωσε στην τράπεζα το έσοδο από ενοίκια λόγω της συγχώνευσης με την Grivalia.

Ισχυρή στο 15,9% παραμένει η κεφαλαιακή θέση της, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 καταγράφεται μείωση των συνολικών NPEs κατά 2,4 δισ. ευρώ, στα 14,3 δισ.ευρώ.

Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 32,8% στο τέλος Ιουνίου, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από 16% στο τέλος του τρέχοντος έτους και σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2021.

Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2019 και ανήλθε σε 54,5%, παραμένοντας όμως η καλύτερη επίδοση στο σύστημα.

* * *

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή, ή προτροπή για αγορά ή πώληση των αναφερομένων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται, βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δεν δίνεται ότι είναι ακριβείς ή πλήρεις και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

 

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα