ΓΔ: 825,02 7,78 (0,95 %)

Τζίρος: 57,47 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1952η
Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 825,02 7,78 (0,95 %)

Τζίρος: 57,47 εκατ. €   RT

Η Fitch υποβάθμισε σε C το αξιόχρεο της Intralot

Η Fitch υποβάθμισε σε C το αξιόχρεο της Intralot

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε σήμερα ότι υποβάθμισε το αξιόχρεο (Long-Term Issuer Default Rating - IDR) της Intralot σε C από CC, υποβαθμίζοντας επίσης τα ομόλογα που έχει εκδώσει η Intralot Capital Luxembourg S.A. με εγγυήσεις από τις βασικές θυγατρικές της Intralot σε C/RR4 από CC/RR4.

Όπως σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, η υποβάθμιση έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωση της 14ης Ιανουαρίου της Intralot ότι ήρθε σε συμφωνία με βασικούς ομολογιούχους για την αναδιάρθρωση του ενός εκ των δύο ομολόγων της ύψους 250 εκατ. ευρώ που λήγει φέτος και η οποία εμπίπτει στα κριτήρια συναλλαγής μεγάλης έκπτωσης της Fitch, καθώς επιβάλλει σημαντική μείωση σε σύγκριση με τους αρχικούς όρους των συμβολαίων, με σκοπό να αποφευχθεί η αδυναμία πληρωμής των γραμματίων που λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2021.

Παράλληλα, η Fitch επισημαίνει ότι εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα υποβαθμίσει το αξιόχρεο της Intralot σε RD (Restricted Default - περιορισμένη χρεοκοπία) προτού επαναθεωρήσει την κατάσταση της εταιρείας με την αναδιάρθρωση, ώστε να καταλήξει σε αξιολόγηση που θα ανταποκρίνεται στο μελλοντικό πιστωτικό προφίλ της.

Σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας δε, η Fitch θα υποβαθμίσει το αξιόχρεο σε D (Default) εφόσον προκύψει αδυναμία πληρωμής τον Μάρτιο κατά την ημερομηνία πληρωμής του επόμενου κουπονιού ή τον Σεπτέμβριο 2021, όταν καθίστανται ληξιπρόθεσμα τα ομόλογα.