Η ΕΕ ενέκρινε την εξαγορά της Refinitiv από το LSE, υπό προϋποθέσεις

Η ΕΕ ενέκρινε την εξαγορά της Refinitiv από το LSE, υπό προϋποθέσεις

Οι ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ ενέκριναν την εξαγορά της εταιρείας δεδομένων Refinitiv από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου έναντι 27 δισ. δολαρίων, επιβάλλοντας ωστόσο κάποιους όρους, όπως η πώληση των δραστηριοτήτων της Borsa Italiana.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εποπτεύει την πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης, ανακοίνωσε σήμερα ότι η συναλλαγή έλαβε έγκριση, αφού η έρευνά της εντόπισε ορισμένα προβλήματα.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν, ο όμιλος του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου συμφώνησε να εκποιήσει το 99% του μεριδίου του στον όμιλο Borsa Italiana, καθώς να παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα του σε όλους τους υπάρχοντες και μελλοντικούς ανταγωνιστές.

Πηγή: Reuters