7ος χρόνος, ημέρα 2153η
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Η διαχρονική γοητεία της επαγγελματικής συνέπειας

Η διαχρονική γοητεία της επαγγελματικής συνέπειας
Shutterstock

Βρίσκω τουλάχιστον συναρπαστική την έννοια της συνέπειας, από τότε που μπόρεσα να αποκωδικοποιήσω μέσα μου την πραγματική, πολυεπίπεδη έννοιά της και τη σημαντικότητά της σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Μόλις την τελευταία δεκαετία δηλαδή.

Και αν η συνέπεια λόγων και πράξεων αποτυπώνεται στην οντολογική μας ταυτότητα από τη βρεφική μας κιόλας ηλικία, φτάνει να είναι καθοριστικής σημασίας στην ενήλικη κοινωνική, προσωπική και σίγουρα επαγγελματική ζωή μας.

Αν ένα χαρακτηριστικό επαγγελματικής συμπεριφοράς έχω εκτιμήσει και προσπαθήσει να κατακτήσω από τότε που εντάχθηκα στον εργασιακό στίβο, αυτό είναι σίγουρα η επαγγελματική συνέπεια, ως διαχρονική, σταθερή συσχέτιση στόχων, λόγων και πράξεων, ανεξάρτητα από εξωγενείς παράγοντες και επιδράσεις.

Είναι αυτή η συνέπεια, που κάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχημένων και αποτυχημένων επιχειρήσεων / πρότζεκτ / ομάδων εργασίας. Είναι το μετρήσιμο συστατικό στοιχείο αποτελεσματικής εργασίας για τον κάθε εργαζόμενο χωριστά, αλλά και το καθοριστικό προσδιοριστικό σταθερότητας χαρακτήρα, σοβαρότητας στην εκτέλεση καθηκόντων, αποτελεσματικότητας και εμπιστοσύνης.

Στο λιανεμπόριο, κεντρικό στοιχείο επιτυχίας αποτελεί το brand consistency, δηλαδή η συνέπεια στα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και την ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, που ιδίως στις επιχειρήσεις franchise, είναι κριτήριο βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Στις B2B επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, η συνέπεια αφορά τόσο το επίπεδο εργοδοσίας, όσο τους εργαζόμενους χωριστά αλλά και ως ομάδα εργασίας.

*Your Role in Building a World Class Workforce Theo Gilbert-Jamison (January 2013)


Για τον εργοδότη, η συνέπεια οφείλει να καθορίζει καταλυτικά τη στοχοθέτηση του οργανισμού, την εταιρική πολιτική αλλά και τις στρατηγικές μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Η συνέπεια στη θεσμοθέτηση στόχων δίνει όραμα στους εργαζόμενους, αυξάνει τη δέσμευση τους προς την εταιρία, δημιουργεί σεβασμό, χτίζει περιβάλλον εργασιακής ηρεμίας και ασφάλειας, αυξάνοντας κατά συνέπεια την παραγωγικότητα, ποσοτικά και ποιοτικά.

Για τον εργαζόμενο, η επαγγελματική συνέπεια πάει «χέρι – χέρι» με τη λογική στη συμπεριφορά, την υπευθυνότητα, την αφοσίωση και τη δέσμευση προς την επιχείρηση και το αντικείμενο εργασίας, την αυτοπεποίθηση και την αξιοπιστία. Η τελευταία, οδηγεί μαθηματικά σε αυξημένη δυνατότητα πειθούς, πράγμα χρήσιμο για την εξέλιξη πλάνων και προτάσεων ατομικά αλλά και εντός ομάδας.
 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι επαγγελματική επιτυχία δεν είναι μια καλή συνάντηση, ένα εντυπωσιακό report, μια μεγάλη πώληση. Είναι το διαχρονικό άθροισμα των βημάτων και επιλογών του εργαζόμενου, που «χτίζει» το μονοπάτι εξέλιξης του, «φωτίζοντας» τις δυνατότητες και τις προοπτικές του.

Ένας σταθερά μέτριος εργαζόμενος θα είναι πάντα προτιμότερος από έναν πότε πολύ καλό και πότε πολύ κακό εργαζόμενο.

Αντίστοιχα, για τον εργοδότη, το ίδιο άθροισμα βημάτων και επιλογών, κρίνει όχι απλά την αξιοπιστία και την υπόληψη του, αλλά και την πορεία και μακροημέρευση της εταιρίας που διοικεί.

Η σημασία της συνέπειας στο project management

 

*Program Delivery Effectiveness Group by PA Consulting Group

Βήματα ενίσχυσης της συνέπειας στον επαγγελματικό χώρο

 

Τόσο οι εργαζόμενοι, όσο οι εργοδότες, μπορούν να αυξήσουν τη συνέπεια προς την εργασία τους, μέσα από απλές καθημερινές οδηγίες και διαδικασίες:

  • Θέσπιση μετρήσιμων στόχων, με ακριβή περιγραφή και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
  • Μικρά βήματα σταδιακής βελτίωσης της ποιότητας εργασίας
  • Οριζόντια και κάθετη οργανωσιακή επικοινωνία για την παρακολούθηση των εκτελούμενων εργασιών και τη λήψη ανατροφοδότησης (feedback).
  • Aναγνώριση και ενθάρρυνση της σταθερά αποτελεσματικής εργασίας
  • Υπομονή
  • Γρήγορη αντιμετώπιση και υπερπήδηση των λαθών που προκύπτουν στην καθημερινότητα
  • Αποφυγή καταβολής μας από τα συναισθήματα που συχνά μας κατακλύζουν
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Δημιουργία ήρεμου, μη στρεσογόνου επαγγελματικού περιβάλλοντος

Κινούμενοι σε μια εργασιακή πραγματικότητα έντονων και συνεχών ανακατατάξεων, παρακολουθώντας εταιρίες και brands να αναπτύσσονται και να καταβαραθρώνονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, είναι καλό να επιστρέφουμε συχνά στα βασικά συστατικά του επιχειρείν , και να αναγνωρίζουμε τί καθιστά τη δουλειά μας αποτελεσματική, αλλά και τους εργαζόμενους μας πολύτιμους. Θα καταλήγουμε πάντα στην επίμονη, διαχρονική προσπάθεια, με σαφή στρατηγική και εικόνα του στόχου, με μεθοδικότητα, ομαδικότητα και μεράκι στην καθημερινή εργασία.

*CEO της TECHNOMATIC GROUP