8ος χρόνος, ημέρα 2478η
Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022

Η ακτινογραφία της κίνησης Ideal για Byte

Η ακτινογραφία της κίνησης Ideal για Byte

Την δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου στην πληροφορική που στη βάση του θα έχει το systems integration, τον τομέα δηλαδή που δραστηριοποιείται η BYTE, προωθεί η Ideal Holdings, μέσω της δημόσιας πρόταση για την απόκτηση τουλάχιστον του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης σε ένα deal που με βάση το προσφερόμενο τίμημα αποτιμά την Byte στα 60 εκατ. ευρώ και την Ideal στα 130 εκατ. ευρώ.

Η νέα κίνηση της IDEAL Holdings, εταιρεία που επενδύει και συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τη λογική της δημιουργίας αξίας και μεγιστοποίησης της απόδοσης, έρχεται να συμπληρώσει το πάζλ του εισηγμένου private equity fund στον κλάδο της πληροφορικής μαζί με την Adacom, η οποία δραστηριοποιείται στην κυβερνοασφάλεια, συνεπώς στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και την Netbull που προστέθηκε τον Απρίλιο του 2022.

Η προσθήκη της Byte εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθότι αποτελεί μια από τις ελάχιστες εταιρείες με expertise στο systems integration, δίνει προοπτικές ανάπτυξης στο σχήμα. Άλλωστε η Byte έχει μακρά παρουσία στο χώρο, καλό management, εταιρική φήμη, και σταθερά οικονομικά αποτελέσματα.

Οι δύο εταιρείες IDEAL Holdings & BYTE με την σημερινή τους δομή είναι καθαρά συμπληρωματικές: κυβερνοασφάλεια (IDEAL Holdings), υπηρεσίες εμπιστοσύνης και SOC (IDEAL Holdings) με systems integration (BYTE). Επιπλέον δημιουργούνται συνέργειες αφού καλύπτουν ολιστικά τον χώρο της πληροφορικής και θα απασχολούν μαζί μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού έχοντας την δυνατότητα να εκτελέσουν μεγαλύτερα και περισσότερα έργα.

Επίσης συμμετέχουν σε 2 από τα 3 σχήματα που εξακολουθούν να συμμετέχουν στον μεγάλο διαγωνισμό των ταυτοτήτων.

Συνεπώς δημιουργείται ένας νέος όμιλος πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους πλέον στην Ελλάδα και ουσιαστικά αυτό το νέο σχήμα μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω συζητήσεις και deals στον κλάδο. Το καινούριο σχήμα θα αποτελέσει ένα παράγοντα συγκέντρωσης του κλάδου, ενδεχομένως και με την προσθήκη νέων εταιρειών .

Το προσφερόμενο τίμημα

Δεδομένου ότι η πρόταση είναι προαιρετική, πλέον το επόμενο βήμα είναι η ανταπόκριση η μη των μετόχων της Byte η οποία προϋποθέτει την πρωθύστερη διαπραγμάτευση μεταξύ των μετόχων για να καταλήξουνε σε κάποια απόφαση. Αναλύοντας τη συναλλαγή, η ουσιαστική αποτίμηση της BYTE είναι στα 3,75 ευρώ, ποσό που έχει premium με βάση την τιμή – και με την μέση τιμή εξαμήνου της εισιγμένης, που άλλωστε είναι λογικό και αναμενόμενο για μια τέτοια επενδυτική κίνηση.

Η IDEAL Holdings θα προσφέρει μετρητά και μετοχές, μια κίνηση πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα καθώς οι μετοχές είναι νέες και θα προέλθουν από αύξηση, γεγονός που σημαίνει ότι όπως και με τις συναλλαγές μεταξύ Ideal Holdings και των εταιρειών Astir Vitogiannis και Τhree Cents, θα γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων και θα δοθεί εισφορά σε είδος, δηλαδή θα βγουν νέες μετοχές IDEAL Holdings χωρίς να γίνει αναπροσαρμογή τιμής.

Οι μετοχές της IDEAL Holdings που θα δοθούν στους μετόχους θα έχουν τιμή 4,15 ευρώ εκάστη διαμορφώνοντας την αποτίμηση της IDEAL Holdings στα 130 εκ., ευρώ. Την ίδια ώρα οι μέτοχοι της BYTE αν αποφασίσουν να δώσουν τις μετοχές τους θα λάβουν μετρητά 2,1 ευρώ ανά μετοχή και 0,397590 μετοχές της ΙDEAL Holdings στην τιμή των4,15 ευρώ.

Αυτό διαμορφώνει όπως έχει ήδη αναφέρει το Liberal το τίμημα για την BYTE στα 3,75 ευρώ τα οποία αναλύονται με 2,1 ευρώ μετρητά και πλέον 1,65 ευρώ (0,397590 * 4,15) από την σχέση ανταλλαγής.

Η αποτίμηση της BΥΤΕ έτσι διαμορφώνεται στα 60 εκ. ευρώ, λαμβάνοντας premium πάνω από 16% σε σχέση με τη μέση τιμή εξαμήνου.

Συνεπώς η κεφαλαιοποίηση της IDEAL Holdings αυξάνεται, διότι οι μέτοχοι της BYTE θα πάρουν και μετοχές IDEAL, άρα δημιουργείται μια νέα πολύ μεγαλύτερη εταιρεία στο χρηματιστήριο με πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και δυνατότητα να αντλήσει πολύ μεγαλύτερα κεφάλαια στο μέλλον αλλά και να υλοποιήσει το επενδυτικό της πλάνο με νέες εξαγορές και να δώσει υπεραξία στους μετόχους της .