Η Eurobank στηρίζει ενεργά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Eurobank στηρίζει ενεργά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Tη σύναψη τριών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 201,9 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση τριών εκ των εταιρειών του ομίλου Total Eren στην Ελλάδα, οι οποίες λειτουργούν Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα, συνολικής ισχύος 162,4 MW, ολοκλήρωσε η Eurobank, ως αποκλειστικός διοργανωτής (Mandated Lead Arranger). 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη χρηματοδότηση συμμετέχουν η Eurobank Ελλάδας μαζί με τις θυγατρικές της στην Κύπρο (Eurobank Cyprus Limited) και το Λουξεμβούργο (Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.), καλύπτοντας συνολικά το ποσό των 131,9 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και η Alpha Bank με το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ. 

Σκοπός των ομολογιακών δανείων είναι, μεταξύ άλλων, η πλήρης αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού των τριών εταιρειών καθώς και η διευκόλυνση επίτευξης των εταιρικών τους στόχων. Ο όμιλος Total Eren δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της παραγωγής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής) και διαθέτει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα μέσω της Eren Hellas Energy S.A., θυγατρικής εταιρείας του ομίλου.

Η ολοκλήρωση της σύνθετης αυτής συναλλαγής εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας, με εξέχουσα θέση τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που διαθέτει ισχυρή δυναμική και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι, εκτός από αποκλειστικός διοργανωτής της συγκεκριμένης συναλλαγής, η Eurobank είναι ο μοναδικός συμβαλλόμενος Αντιστάθμισης Επιτοκιακών Κινδύνων (Hedging Counterparty) που απορρέουν από τα τρία ομολογιακά δάνεια, ενώ έχει αναλάβει να τηρεί το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών των δανειζόμενων εταιρειών (Account Bank) καθώς και το ρόλο του Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων και Πληρεξούσιου Καταβολών (Bondholder & Facility Agent).