7ος χρόνος, ημέρα 2154η
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

H Toyota «ψαλιδίζει» θέσεις εργασίας στην Ταϊλάνδη

H Toyota «ψαλιδίζει» θέσεις εργασίας στην Ταϊλάνδη

Η μονάδα της Toyota Motor Corp. στην Ταϊλάνδη έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων της, με στόχο τη μείωση των περίπου 800 υπεργολάβων της, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει τόσο στη χώρα, όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Reuters, η επιβράδυνση της οικονομίας της ασιατικής χώρας, σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα έχουν επηρεάσει την εγχώρια βιομηχανία και τις εξαγωγές αυτοκινήτων από τις αρχές του έτους. Ως αποτέλεσμα μειώθηκε ο όγκος παραγωγής, οι υπερωρίες και το μηνιαίο εισόδημα των εργαζομένων, αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων Toyota στην Ταϊλάνδη, δήλωσε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν υποβάλλει αίτηση για το καθεστώς. «Δεν υπάρχει υπερωριακή αμοιβή πια, οπότε ίσως οι υπεργολάβοι βρουν άλλη εργασία», σημείωσε.

Στην χώρα η εταιρεία απασχολεί 18.000 εργαζόμενους εκ των οποίων υπεργολάβοι είναι το 40%.