7ος χρόνος, ημέρα 2056η
Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

H Pasal Development μετονομάζεται σε Premia AE

H Pasal Development μετονομάζεται σε Premia AE

Νέα επωνυμία αποκτά η Pasal Development, η οποία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μετονομάζεται σε Premia AE, με διακριτικό τίτλο Premia Properties.

Η αλλαγή ονομασίας για την οποία είχε γράψει το Liberal , έρχεται σε συνέχεια της νέα στρατηγικής της εταιρείας με την είσοδο της Sterner Senhus στη μετοχική της σύνθεση μετά από αύξηση κεφαλαίου 10 εκατ. ευρώ.