ΓΣΕΕ: Μισθοί κάτω των 500 ευρώ για 500.000 εργαζόμενους

ΓΣΕΕ: Μισθοί κάτω των 500 ευρώ για 500.000 εργαζόμενους

Του Γιώργου Φιντικάκη 

Ένα στα δύο νοικοκυριά αδυνατούν να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες τους, αφού πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιάτικα πείνας κάτω των 500 ευρώ.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ είναι αποκαλυπτικά. Δείχνουν ότι 571.000 άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα το 2018, δηλαδή το 25,3% του συνόλου των εργαζομένων στην Ελλάδα, αμείβονταν με μισθό κάτω των 500 ευρώ. Ακόμη χειρότερα, 251.000 εργαζόμενοι, δηλαδή το 11,1% του συνόλου, έπαιρναν μισθό κάτω των 250 ευρώ.

Σε αυτά τα μηνιάτικα των 300 και 400 ευρώ, οφείλεται η μείωση της ανεργίας στο 18,5% τον Φεβρουάριο, την οποία ανακοίνωσε προ ημερών η ΕΛΣΤΑΤ, κι όχι στην ανάπτυξη της οικονομίας ή στις επενδύσεις, όπως ισχυρίζεται με κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση. 

Αν τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία στους νέους έως 24 ετών, έπεσε τον Φεβρουάριο στο 38,8% από 46% ένα χρόνο νωρίτερα, η μοναδική αιτία είναι ότι περισσότερο από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα αμείβονταν πέρυσι, με μισθό κάτω των 500 ευρώ.

Την ώρα που η χώρα υποτίθεται ότι ανακάμπτει και όλες οι ενδείξεις στην οικονομία είναι πλέον θετικές, τα εισοδήματα συνεχίζουν να ακολουθούν αντιστρόφως ανάλογη πορεία. Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για το 2018, δείχνουν ότι οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν πέρυσι στα 898,59 ευρώ.

Συγκρίνοντας τις απολαβές αυτές με εκείνες του 2010, προκύπτει μια μείωση της τάξης του 28%, καθώς στις αρχές της δεκαετίας, οι μέσες μηνιαίες τακτικές απολαβές ανέρχονταν στα 1.247 ευρώ. 

Επίσης πέρυσι, το 50% των εργαζομένων, δηλαδή 1.127.233 άτομα ελάμβαναν μισθό κάτω των 793 ευρώ, όταν το 2010, ο διάμεσος μισθός ανέρχονταν στα 1.140 ευρώ, γεγονός που δείχνει μια μείωση της τάξης του 30% στα εισοδήματα κατά την περίοδο 2010-2018.  

Αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους

Η έρευνα αναδεικνύει την ένδεια μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας καθώς 50,4% των νοικοκυριών αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες.  

Αν και καταγράφεται επιμέρους βελτίωση ως προς την δυνατότητα για παράδειγμα γεύματος με κρέας κάθε 2η ημέρα καθώς και κατοχής αυτοκινήτου, όπου εκείνοι που αδυνατούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, μειώνονται από 14,4% σε 11,6%, και από 10% σε 9% αντίστοιχα, εντούτοις τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά.

Επίσης υψηλά παραμένουν τα ποσοστά όσων αδυνατούν να πληρώσουν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους. Το 2018, συγκριτικά με το το 2016 παρατηρείται  μία μείωση κατά 4,9% (από 47,9% σε 43%) όσων εμφανίζουν καθυστέρηση στην έγκαιρη αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, τόκων, δανείων και δόσεων.  

Σύμφωνα πάντως, με τους επιστήμονες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το τρίπτυχο δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενίσχυση των εισοδημάτων καθώς και της προστασίας της εργασίας, πρέπει να αποτελούν τους θεμέλιους λίθους του αναπτυξιακού σχεδιασμού της οικονομίας.

Στα μέσα της επόμενης δεκαετίας η μείωση της ανεργίας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΓΣΕΕ, η επιστροφή του ποσοστού ανεργίας σε επίπεδα κάτω του 10% δεν μπορεί να αναμένεται παρά μόλις κατά τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.  

Κατά το 2018 οι προσλήψεις ανήλθαν σε 2.668.923 θέσεις εργασίας, ενώ οι αποχωρήσεις σε 2.527.920, με αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά 141.003 νέες θέσεις εργασίας. 

Ωστόσο, η πλειοψηφία των νέων προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα αφορούν εργαζομένους με σύμβαση μερικής και εκ περιτροπής εργασίας.  

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, δηλαδή οι προσλήψεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας, σταθεροποιούνται στις προτιμήσεις των εργοδοτών και των επιχειρήσεων, μιας και καταλαμβάνουν ποσοστιαία αναλογία πάνω από 50% τα 5 τελευταία έτη (2014-2018).  

Το 29% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή 696.825 άτομα, είχε σχέση μερικής απασχόλησης με μέσο μισθό 375,53 ευρώ.