Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, 14:27
Τελευταία ενημέρωση: 14:39

-A +A

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους: Μειωμένο πρωτογενές πλεόνασμα το 2018

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, 14:27
Τελευταία ενημέρωση: 14:39
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους: Μειωμένο πρωτογενές πλεόνασμα το 2018
-A +A

Μειωμένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 239 εκατ. ευρώ, ενώ επιδείνωση κατέγραψαν και Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 257 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου του 2018 εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 834 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός ωστόσο παρουσιάζει μειωμένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κατά 239 εκατ. σε ετήσια βάση. Στην πλευρά των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού εμφανίζονται αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 393 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 355 εκατ. ευρώ. Αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα». Για την ακρίβεια, πρόκειται για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που συνέβαλαν κατά το μεγαλύτερο μέρος στη διαμόρφωση των εσόδων αποκρατικοποιήσεων πενταμήνου 2017 στα 963 εκατ. ευρώ έναντι 221 εκατ. ευρώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2018. Παρότι σε ταμειακούς όρους τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων έχουν σημαντική επίπτωση, σε δημοσιονομικούς όρους η επίπτωση είναι μικρότερη (βλ. μεθοδολογικές διευκρινίσεις παρακάτω). Τέλος, οι επιστροφές φόρων είναι σημαντικά αυξημένες κατά 336 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 318 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 574 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 257 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 278 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017 (το τελευταίο δεν φαίνεται στη συνοπτική ταξινόμηση του πίνακα 1).

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 448 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 130 εκατ. ευρώ με συνέπεια το πρωτογενές αποτέλεσμα τους να είναι πλεονασματικό αυξημένο κατά 315 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 405 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Τέλος, η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 344 εκατ. το πρώτο πεντάμηνο του 2018 έναντι αύξησης κατά 248 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε σημαντικά ευνοϊκότερη επίπτωση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2018.

Φωτογραφία: Ιntime

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα