Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 16:52
Τελευταία ενημέρωση: 18:23

-A +A

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Η υπερφορολόγηση οδήγησε στην αύξηση των εσόδων

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, 16:52
Τελευταία ενημέρωση: 18:23
Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Η υπερφορολόγηση οδήγησε στην αύξηση των εσόδων
-A +A

Η υπερφορολόγηση οδήγησε στην αύξηση των φορολογικών εσόδων στο επτάμηνο του έτους κατά 300 εκατ. ευρώ όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που παρουσίασε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην έκθεσή του με τίτλο «Δημοσιονομικά Στοιχεία Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018».

Στο πρααναφερθέν διάστημα οι εισπράξεις από φόρους ανήλθαν στα 24,38 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει πως πριν καν συνυπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ η φορολόγηση ισοδυναμεί με το ένα τέταρτο της οικονομικής δραστηριότητας ύψους 95 δισεκατομμυρίων ευρώ που καταγράφηκε τα δύο πρώτα τρίμηνα. 

Μάλιστα, τα έσοδα ήρθαν την κατάλληλη στιγμή για το δημόσιο, ώστε να κρύψουν την «γύμνια» των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις τα οποία ήταν μειωμένα κατά 741 εκατ. ευρώ 

Την ίδια στιγμή, πρωτογενές πλεόνασμα αυξημένο κατά 605 εκατ. ευρώ εμφανίζει ο προϋπολογισμός το επτάμηνο Ιανουάριος-Ιούλιος 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, όπως διαπιστώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Αναλυτικά το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στην έκθεσή του αναφέρει:

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει μειωμένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κατά 969 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Στην πλευρά των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού εμφανίζονται αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 300 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 272 εκατ. ευρώ. Αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων, κατά 741 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα».

Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 325 εκατ. ευρώ, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των Πρωτογενών Δαπανών κατά 931 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες για τόκους εμφανίζονται μειωμένες κατά 725 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες ΠΔΕ αυξημένες κατά 119 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα εμφανίζουν αυξημένα έσοδα κατά 71 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 188 εκατ. ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα βελτιωμένο κατά 209 εκατ. σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Νομικών Προσώπων οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 138 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 564 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 325 εκατ. ευρώ με συνέπεια το πρωτογενές αποτέλεσμα τους να είναι πλεονασματικό αυξημένο κατά 236 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 490 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 594 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 1.166 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 574 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 321 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Τέλος, η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 594 εκατ. το επτάμηνο του 2018 έναντι αύξησης κατά 519 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε σημαντική επίπτωση (1.113 εκατ. ευρώ) στην αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης το 2018.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα