Γιατί η Ελλάκτωρ συγχωνεύεται με την Άνεμος

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018, 08:20 - Τελευταία ενημέρωση: 19:39
-A +A
Γιατί η Ελλάκτωρ συγχωνεύεται με την Άνεμος

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Σε σημαντικές οικονομίες κλίμακος, συνέργειες σε πολλά επίπεδα, εξοικονομήσεις σε επίπεδο χρηματοοικονομικού κόστους και φορολογίας, αλλά και ενίσχυση του κεντρικού brand που «απλώνεται» σε 25 χώρες προσβλέπει η απόφαση συγχώνευσης με απορρόφηση από την Ελλάκτωρ της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος.

Για την Ελλάκτωρ, η απορρόφηση θα δημιουργήσει μία πιο απλοποιημένη και ευέλικτη διάρθρωση, θα ενισχύσει σημαντικά τις ταμειακές ροές, θα δημιουργήσει μία πιο ισχυρή κεφαλαιακή δομή, ενώ θα διευρύνει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και την ελεύθερη διασπορά της.

Αντίστοιχα, για την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος η συγχώνευση με την Ελλάκτωρ της δίνει πρόσβαση σε έναν μεγαλύτερο ισολογισμό, της επιτρέπει να επεκταθεί πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητές της αλλά και να αξιοποιήσει το ισχυρό brand και τη διεθνή παρουσία της Ελλάκτωρ, που απλώνεται σε 25 χώρες!

Η απόφαση της συγχώνευσης που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, είναι η δεύτερη στρατηγικού τύπου κίνηση της διοίκησης Καλλιτσάντση, καθώς είχε προηγηθεί η αύξηση του μεριδίου στη «χρυσοφόρα» Αττική Οδό από 59,249% σε 65,749% προ λίγων εβδομάδων.

Είναι δύο στρατηγικές κινήσεις που κινούνται στη γραμμή της βασικής δέσμευσης της νέας διοίκησης του ομίλου, όπως αυτή υπερψηφίστηκε από τους μετόχους στην ιστορική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου 2018 και στοχεύει στη βελτιστοποίηση της εταιρικής λειτουργίας του Ελλάκτωρα.

Άλλωστε, τότε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που είχαν επισημανθεί από την πλευρά των αδερφών Καλλιτσάντση, ήταν ότι οι πολυάριθμες θυγατρικές του ομίλου δεν «επικοινωνούσαν» μεταξύ τους, δεν συνεργάζονταν, δεν είχαν ουσιαστική και αμοιβαία αλληλοϋποστήριξη.

Πλέον, έξι μήνες μετά την εκλογή της, η διοίκηση Καλλιτσάντση ολοκλήρωσε την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των πιθανών σεναρίων αναδιάρθρωσης της εταιρικής δομής, οπότε λαμβάνει αποφάσεις υπέρ της καλύτερης και πιο εύρυθμης λειτουργίας του ομίλου. Η συγχώνευση με βάση το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του ’19.

Εξ αρχής κατά της πώλησης της Άνεμος

Η μη πώληση της Άνεμος ήταν μια από τις κεντρικές δεσμεύσεις της πλευράς Καλλιτσάντση, όπως είχε τονιστεί άλλωστε με έμφαση στη γενική συνέλευση του Ιουλίου, ώστε να μην απωλέσει ο όμιλος ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο με ουσιαστική συνεισφορά και εξαιρετικές μελλοντικές προοπτικές.

Αν η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είχε πουληθεί, όπως επεδίωκε η προηγούμενη διοίκηση, η Ελλάκτωρ θα εξασφάλιζε ένα πρόσκαιρο τίμημα, μία μεμονωμένη ένεση ρευστότητας, με όφελος ασφαλώς προσωρινό και βραχύβιο.

Αντιθέτως, μέσω της ενσωμάτωσης στον κεντρικό όμιλο, η Ελλάκτωρ διατηρεί το περιουσιακό στοιχείο που παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και αυξημένη κερδοφορία κάθε τρίμηνο και ενισχύεται κεφαλαιακά σε πρώτη φάση μέσα στο 2019 και μετά σε ετήσια βάση λόγω των επαναλαμβανόμενων οφελών που προκύπτουν σε επίπεδο ταμειακών ροών, συνεργειών κ.ο.κ.

Σχέση ανταλλαγής και οφέλη για τους μετόχους

Οι υπάρχοντες μέτοχοι αποκτούν πρόσβαση σε έναν Όμιλο σημαντικά μεγαλύτερο και διαφοροποιημένο. Ειδικά για τους μετόχους της εταιρείας αιολικής ενέργειας, προνομιακή είναι και η σχέση ανταλλαγής, καθώς για κάθε μία μετοχή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος που κατέχουν τώρα, θα αποκτήσουν 1,27 νέες μετοχές της Ελλάκτωρ μετά τη συγχώνευση, ενώ και το premium της συναλλαγής κινείται περίπου 9% υψηλότερα από την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου (1,54 ευρώ).

Με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής στη νέα επιχειρηματική οντότητα που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση, οι μέτοχοι της Ελλάκτωρ θα κατέχουν το 82,606% και οι μέτοχοι της ΕΛΤΕΧ Άνεμος το 17,394%. Η κεφαλαιοποίηση της Ελλάκτωρ διαμορφώνεται στα 233,6 εκατ. ευρώ, ενώ της ΕΛΤΕΧ Άνεμος στα 127,3 εκατ. ευρώ, με την αξία του ενεργητικού της να φτάνει τα 434 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος θα διατηρήσει τη διοικητική της ομάδα προκειμένου να μην διαταραχθεί η επιτυχημένη επιχειρηματική της λειτουργία, που την ανέδειξε τα τελευταία χρόνια στο δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια στην Ελλάδα.

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας

Το χρονοδιάγραμμα της συγχώνευσης έχει ορίζοντα έως τις 30 Ιουνίου 2019 και προβλέπει τα εξής βήματα:

Συγγραφή του Σχεδίου Συγχώνευσης, Ικανοποίηση των Αιρέσεων, Ολοκλήρωση Ισολογισμού Μετασχηματισμού και Ολοκλήρωση Γνωμοδότησης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής (Fairness Opinion).

Έγκριση από τα Δ.Σ. του Σχεδίου Συγχώνευσης, του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και της Έκθεσης Δ.Σ.

Έγκριση από τους μετόχους των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.

Έγκριση της συναλλαγής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΓΕΜΗ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και παράλληλη διαγραφή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, οι εταιρείες Rothschild & Co και Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος, αντίστοιχα, της Ελλάκτωρ. Αντίστοιχα για την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος οι εταιρείες NBG Securities ΑΕΠΕΥ και Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος.

Ποια είναι η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος

Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος ιδρύθηκε το 1997 και πέρασε το κατώφλι του ελληνικού χρηματιστηρίου στις 22 Ιουλίου του 2014. Κατά την εισαγωγή της στο Χ.Α. η εταιρεία βρισκόταν στην πέμπτη θέση μεταξύ των εταιρειών αιολικών πάρκων με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ στην Ελλάδα. Ύστερα από την ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου με το οποίο εισήλθε στο Χ.Α. και τέσσερα χρόνια μετά, κατατάσσεται πλέον δεύτερη στην Ελλάδα μετά την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αναλυτές της Euroxx Χρηματιστηριακή, εκτιμούν ότι έως το 2020 η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 457 MW (σχεδόν διπλάσια από αυτή του 2017), εκτιμώντας ότι τότε θα φτάσει σε καθαρές πωλήσεις 107 εκατ. ευρώ, EBITDA 78 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 32 εκατ. ευρώ, με μέση ετήσια άνοδο από το 2017 έως το 2020 στο 39%!

Θυμίζουμε πως ο κύκλος εργασιών της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος το 2017 διαμορφώθηκε στα 49,7 εκατ. ευρώ έναντι 45,2 εκατ. ευρώ το 2016, μια αύξηση 9,9%. Στο εννεάμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 42,7 εκατ. ευρώ, από 35,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, μια αύξηση κατά 21,4%.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο 22/06/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα