7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Γενική Συνέλευση ΔΕΗ: Ανά 2ετία η αξιολόγηση μελών Δ.Σ, υιοθέτηση εταιρικής διακυβέρνησης

Γενική Συνέλευση ΔΕΗ: Ανά 2ετία η αξιολόγηση μελών Δ.Σ, υιοθέτηση εταιρικής διακυβέρνησης

Την καθιέρωση των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες, καθώς επίσης την αξιολόγηση των μελών του Δ.Σ ανά διετία, νέες μεθόδους καταπολέμησης της διαφθοράς, πλατφόρμα ανωνύμων καταγγελιών (whistleblowing), μαζί με συμπληρωματικές ρυθμίσεις στην πολιτική μισθών και πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock awards), περιλαμβάνουν οι αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ που ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Το τελευταίο αυτό κεφάλαιο που αφορά τη σύνδεση των αποδοχών με τη μετοχή και τη γενικότερη απόδοση της εταιρείας, με βάση ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, αποτελούσε απαίτηση του συνόλου των επενδυτών Ελλήνων και ξένων. 

Αναλυτικότερα, με ποσοστό άνω του 99% εγκρίθηκαν από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, οι αλλαγές στο καταστατικό και η νέα πολιτική για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ άνω του 93% συγκέντρωσε και η πρόταση για τη νέα πολιτική αποδοχών.

Στη συνέλευση που συνεδρίασε σήμερα σημειώθηκε απαρτία 76,07% και τα θέματα αλλαγών του καταστατικού και μελών ΔΣ εγκρίθηκαν από το 99,999%.

Για τη νέα πολιτική αποδοχών της ΔΕΗ, ψήφισαν υπέρ 164.671.763 (93,312%), κατά 10.852.805 (6,150%) και απείχαν από την ψηφοφορία 950.124 (0,538%).