8ος χρόνος, ημέρα 2270η
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στην EFG Trust Company Ltd ο έλεγχος του 7,6% των μετοχών που απέκτησε η Latsco

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στην EFG Trust Company Ltd ο έλεγχος του 7,6% των μετοχών που απέκτησε η Latsco

Στην εταιρεία EFG Trust Company Ltd έχει περάσει από τις 11 Αυγούστου 2021 ο έλεγχος της εταιρείας «Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L.» η οποία κατέχει το 7,5985% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σύμφωνα με σημερινή γνωστοποίηση της εισηγμένης εταιρείας. Η EFG Trust Company Ltd αποτελεί trustee του Thalassa Trust και λόγω της ιδιότητάς της έχει την διακριτική ευχέρεια ως προς την διαχείριση και διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και προσόδων.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών «Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, και κατόπιν γνωστοποίησης που έλαβε την 01.12.2021 από την EFG Trust Company Ltd, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα εξής:

Την 11.08.2021 η «EFG Trust Company Ltd», υπό την ιδιότητά της ως trustee του «Thalassa Trust», απέκτησε από την κα. Αννα Μαρία Λουίζα Λάτση το σύνολο των μετοχών που αυτή κατείχε στην εταιρία με την επωνυμία «Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L.».

Κατόπιν της ως άνω απόκτησης, η EFG Trust Company Ltd κατέχει το σύνολο των μετοχών της «Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L» και ελέγχει αυτήν ως trustee του Thalassa Trust. Σημειώνεται ότι στον trustee παρέχεται διακριτική ευχέρεια ως προς την διαχείριση και διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και προσόδων ενώ το trust είναι ανέκκλητο.

Με βάση τα ανωτέρω, η EFG Trust Company Ltd αποτελεί τη μοναδική μέτοχο και ελέγχει (για λογαριασμό του «Thalassa Trust») την Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L. και κατέχει έμμεσα μέσω αυτής, 7.858.571 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,5985% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ως άνω γνωστοποίηση υποβλήθηκε από την EFG Trust Company Ltd, η οποία αποτελεί των απώτατο ελέγχοντα μέτοχο, για λογαριασμό της και για λογαριασμό του Thalassa Trust και της Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L. Σχετική γνωστοποίηση υπεβλήθη και από την κα. Αννα Μαρία Λουίζα Λάτση σχετικά με τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L».