Γαλαξίδι - Χατζηκρανιώτη: Δεν υπάρχουν απαιτήσεις από την Μαρινόπουλος

Καμία απαίτηση δεν υπάρχει από τις εταιρείες Γαλαξίδι και τους Μύλους Χατζηκρανιώτη από την Μαρινόπουλος ΑΕ, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε. και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις οικονομικές και νομικές εξελίξεις στην εταιρία Μαρινόπουλος Α.Ε. και στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, η εταιρεία ανακοινώνει ότι δεν υπάρχουν εμπορικές, οικονομικές ή άλλες συναλλαγές με την εταιρία Μαρινόπουλος Α.Ε. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν απαιτήσεις της Εταιρίας και δεν συντρέχουν λόγοι ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής της θέσης.

Αντίστοιχα, σε απάντηση του ερωτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 29/6/2016 και στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, η Χατζηκρανιώτη ανακοινώνει ότι δεν υπάρχουν εμπορικές, οικονομικές ή άλλες συναλλαγές με την εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ως εκ τούτου δεν υπάρχουν απαιτήσεις της Εταιρίας και δεν συντρέχουν λόγοι ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής της θέσης.