7ος χρόνος, ημέρα 2222η
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

Fourlis: Κέρδη 8 εκατ. ευρώ και αύξηση πωλήσεων

Fourlis: Κέρδη 8 εκατ. ευρώ και αύξηση πωλήσεων

Αυξημένα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις γραμμές παρουσίασε ο όμιλος Fourlis στο εννεάμηνο, καταφέρνοντας παράλληλα να περάσει σε κερδοφορία καθώς από ζημιές 3 εκατ. ευρώ πέρυσι παρουσίασε κέρδη μετά φόρων 8 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του Ομίλου οι πωλήσεις κινήθηκαν σε θετικό έδαφος με τη μεγάλη ώθηση να έρχεται από τις αγορές του εξωτερικού. Καταλύτης στη θετική πορεία ήταν οι νέοι τύποι καταστημάτων ΙΚΕΑ αλλά και η ενίσχυση του καναλιού ηλεκτρονικών πωλήσεων. Παράλληλα, με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η προετοιμασία για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Trade Estates, θυγατρικής ΑΕΕΑΠ του Ομίλου.

Ειδικότερα, ο Όμιλος Fourlis το εννεάμηνο του 2021 παρουσίασε πωλήσεις € 316,5 εκατ. έναντι € 279,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 13,3%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις έφτασαν τα € 60,2 εκατ. σε σχέση με € 39,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 54,4%.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA (OPR), το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 26,7 εκατ. έναντι € 17,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 53,9%.

Τα κέρδη προ φόρων, το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 7,4 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων € 3,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 8,0 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Fourlis κατά την 30/09/2021 ήταν € 100,9 εκατ., σε σχέση με € 113,9 εκατ. κατά την 30/09/2020 και € 105,4 εκατ. κατά την 31/12/2020.

Από αυτά, € 94,6 εκατ. αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου και € 6,3 εκατ. αφορούν τον κλάδο επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 193,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2021, αυξημένες κατά 6,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 (€ 181,7 εκατ.).

Oι πωλήσεις στην Ελλάδα διατηρήθηκαν σταθερές, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,3% συγκρινόμενες με το εννεάμηνο του 2020.

Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε € 17,2 εκατ. έναντι € 15,6 εκατ. το πρώτο εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7,2 εκατ.

Στο πλαίσιο του πλάνου ανοίγματος καταστημάτων ΙΚΕΑ νέας γενιάς, μετά τη Βάρνα Βουλγαρίας, τον Πειραιά και πιο πρόσφατα το «Mall of Sofia» στη Σόφια, Βουλγαρίας, ένα ακόμη κατάστημα θα ανοίξει τις πόρτες του στο «the Mall Athens» στο Μαρούσι, Αττικής το Δεκέμβριο του 2021.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 10 καταστήματα ΙΚΕΑ, έξι από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και τρία στη Βουλγαρία.

Επίσης, λειτουργούν 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, δύο στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο.

Επίσης, σχεδιάζονται και υλοποιούνται τρία νέα μεσαίου μεγέθους καταστήματα περίπου 10.000 τ.μ. έκαστο για την Αθήνα και την επαρχία.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στα € 122,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 25,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 (€ 97,7 εκατ.).

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,2% , ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 36,0%, συγκρινόμενες με το εννεάμηνο του 2020.

Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε € 10,8 εκατ. έναντι € 2,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1,6 εκατ. Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 132 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών.

Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 54 καταστήματα στην Ελλάδα, 32 στη Ρουμανία, 12 στην Τουρκία, 10 στη Βουλγαρία και 7 στην Κύπρο.

Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Το 2022 και το 2023 θα υλοποιηθεί πρόγραμμα αναβάθμισης του υπάρχοντος δικτύου καταστημάτων.

Τον Ιανουάριο αρχίζει τη λειτουργία του το αυτοματοποιημένο κέντρο logistics της Intersport, το οποίο θεωρείται ως το πλέον σύγχρονο στην Ελλάδα.

Θα εξυπηρετεί 120 καταστήματα καθώς και το e-commerce της εταιρείας.

Αναφορικά με τα προβλήματα που παρατηρούνται διεθνώς στην εφοδιαστική αλυσίδα, η μέχρι σήμερα επίδραση τους είναι σχετικά περιορισμένη, 3%-4% επί πωλήσεων, κυρίως λόγω της αποτελεσματικής οργανωτικής δομής logistics της IKEA διεθνώς.

Το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των καταστημάτων και των αποθηκών του Ομίλου, επηρεάζεται από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, αποτελεί όμως σχετικά μικρό μέρος του λειτουργικού κόστους του Ομίλου (4,1% των λειτουργικών εξόδων εννεάμηνου 2021). Προχωράει με γρήγορους ρυθμούς η προετοιμασία για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Trade Estates, θυγατρικής ΑΕΕΑΠ του Ομίλου.

Με υπάρχοντα ακίνητα αξίας €190 εκατομμυρίων και πρόγραμμα αγορών και ανάπτυξης περίπου €250 εκατομμυρίων, η Trade Estates φιλοδοξεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο χώρο της. Ο Όμιλος ιδρύει Τμήμα New Technologies Business Development με στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών στο νέο διαμορφούμενο τοπίο. Το τμήμα στελεχώνεται με Έλληνες διεθνούς εμπειρίας στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών.