8ος χρόνος, ημέρα 2483η
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

Φ. Καραβίας (Eurobank): Νέα δάνεια 2,3 δισ. ευρώ και διανομή μερίσματος

Φ. Καραβίας (Eurobank): Νέα δάνεια 2,3 δισ. ευρώ και διανομή μερίσματος

Άνοδο των τουριστικών εσόδων 60% φέτος προέβλεψε ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας, μιλώντας με τους αναλυτές των διεθνών οίκων, δίνοντας το στίγμα για την ισχυρή αντίρροπη δύναμη στην ελληνική οικονομία απέναντι στην επιβάρυνση του πληθωρισμού που επιβραδύνει την ανάπτυξη, ενώ είπε ότι η τράπεζα θα δώσει μέρισμα από τα κέρδη της φετινής χρήσης.

Η διοίκηση της Eurobank επισήμανε την αύξηση του καθαρού επιτοκιακού εσόδου κατά 1,4% που συνέδραμε τα αποτελέσματα με 339 εκατ. ευρώ, την άνοδο των προμηθειών κατά 24,7% (123 εκατ. ευρώ) και τη σταθεροποίηση των λειτουργικών δαπανών (-0,3%).

Στην ενημέρωση των αναλυτών που ακολούθησε τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων ο κ. Καραβίας και η διοίκηση της Eurobank αναφέρθηκαν στην αύξηση των καθαρών εκταμιεύσεων στο τρίμηνο (μείον τις εξοφλήσεις) οι οποίες έφθασαν τα 700 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, με τα 360 εκατ. ευρώ να αφορούν την Ελλάδα και τα άλλα μισά τις θυγατρικές στο εξωτερικό (Κύπρος, Βουλγαρία, Σερβία).

Ο κ. Καραβίας είπε ότι υπάρχει αύξηση στη ζήτηση και ότι πρόκειται κυρίως για επιχειρηματικά δάνεια. Στο τέλος της χρονιάς η Eurobank υπολογίζει ότι οι συνολικές καθαρές εκταμιεύσεις δανείων θα έχουν φθάσει τα 2,3 δισ. ευρώ.

Η ασπίδα στα «κόκκινα δάνεια»

Ο κ. Καραβίας ρωτήθηκε για το σχηματισμό νέων «κόκκινων δανείων». Έμεινε σταθερός στις αρχικές θέσεις και προβλέψεις της τράπεζας και δήλωσε ότι η μεταβολή στη ροή νέων κόκκινων δανείων είναι μηδενική και η εκτίμηση με βάση τα στοιχεία είναι ότι τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο, δεν θα υπάρχει αύξηση των κόκκινων δανείων, ενώ για το σύνολο του έτους διατηρείται η εκτίμηση, με βάση την αρχή, ότι ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Αιτιολόγησε τις αντοχές της ελληνικής οικονομίες αναφερόμενος:

  • Στα κυβερνητικά μέτρα ύψους 7 δισ. ευρώ μέχρι τώρα
  • Στις καταθέσεις των ιδιωτών που παραμένουν συνολικά στα 135 δισ. ευρώ από το Δεκέμβριο του 2021
  • Στην ανεργία που συνεχίζει να υποχωρεί
  • Στις τιμές των ακινήτων που δεν έχουν μεταβάλει την τάση τους από πέρυσι που παρουσίασαν μέση ετήσια άνοδο 7%.

Πάντως η Eurobank παρακολουθεί στενά την πορεία των δανείων και ακόμα περισσότερο σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι τα ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα δάνεια και τα δάνεια που εξήλθαν από τα μορατόρια, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής στην τάση όπως είπε ο κ. Καραβίας.

Οι αναλυτές ζήτησαν επίσης λεπτομέρειες για τα κέρδη από trading 212 εκατ. ευρώ τα οποία προήλθαν από Hedging (αντιστάθμιση κινδύνου) και ειδικότερα από swaps επιτοκίων και Credit Default Swaps.

Ειδικότερα για τα επιτόκια, μετά και το άρθρο της Κριστίν Λαγκάρντ, η Eurobank υπολογίζει θετική επίπτωση μέχρι και 150 εκατ. ευρώ από άνοδο επιτοκίων 50 μονάδων βάσης στο μηδέν ενώ η θετική επίπτωση από την άνοδο επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης στο 0,50% θα είναι 300 εκατ. ευρώ.