7ος χρόνος, ημέρα 2175η
Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021

EYAΘ: Τα τρία στοιχήματα για τη μετάβαση στη νέα εποχή

EYAΘ: Τα τρία στοιχήματα για τη μετάβαση στη νέα εποχή

Μετά τα θετικά αποτελέσματα εξαμήνου η ΕΥΑΘ ανεβάζει ταχύτητα με φόντο την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος ύψους 175 εκατ. ευρώ και τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. Στις επενδύσεις που ήδη «τρέχουν» προβλέπεται ανάπτυξη υποδομών, δικτύων αποχέτευσης, έργα συντήρησης και γενικότερα αναβάθμισης της ποιότητας των κατοίκων της Β. Ελλάδας. Παράλληλα, η εταιρεία διευρύνει την παρουσία της στις ΑΠΕ.

Ο επενδυτικός σχεδιασμός της εισηγμένης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεκάδες μελέτες και έργα στον τομέα της συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης των υποδομών του υδροδοτικού και αποχετευτικού συστήματος της πόλης. Τα πιο εμβληματικά από τα έργα που πραγματοποιούνται είναι η επέκταση Εγκατάστασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ, Α2 φάση), με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ποσού 21,7 εκατ. ευρώ , τα αποχετευτικά έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης (έργα περιοχής Δενδροποτάμου και κόμβου Κ16), προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ και η επέκταση του τηλε-έλεγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης, προϋπολογισμού 3,35 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τη διοίκηση της εισηγμένης η ενίσχυση και επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού, προϋπολογισμού 3,37 εκατ. ευρώ, τα αποχετευτικά έργα αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και παραλιακού αγωγού, καθώς επίσης και η αντικατάσταση υδρομέτρων (ήδη συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης). Παράλληλα προβλέπεται η επέκταση του δικτύου ύδρευσης σε νέες περιοχές, ενώ κομβικό ρόλο στον επενδυτικό σχεδιασμό της ΕΥΑΘ έχει η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης. Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης επιπλέον ποσότητας νερού που είναι αναγκαία τόσο για τις σημερινές όσο κυρίως και τις μελλοντικές υδροδοτικές απαιτήσεις του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Μέσω αυτών των έργων εκτιμάται πως θα εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, με παροχή άριστης ποιότητας νερού και πως θα διασφαλιστεί η περιβαλλοντική ασφάλεια σε θέματα ρύπανσης και προστασίας των υδάτινων πόρων.

Ο σχεδιασμός για τις ΑΠΕ

Στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων της εταιρείας για τη χρήση ΑΠΕ προς μείωση του ενεργειακού κόστους, έχει αναλυθεί το νομικό πλαίσιο και οι διαδικασίες που προβλέπονται προκειμένου η ΕΥΑΘ να γίνει αυτοπαραγωγός. Μετά από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε υφιστάμενες ιδιοκτησίες της ή σε νέες ιδιοκτησίες που θα αγοράσει, θα πετύχει τον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) και τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering).

Οι κινήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η διοίκηση της εισηγμένη δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της εταιρείας. Για να επιτευχθεί ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι απαραίτητη μία ψηφιακή στρατηγική με σαφείς προτεραιότητες και ορόσημα. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη καταρτιστεί σχέδιο Ψηφιακής Στρατηγικής.

Ήδη το πρώτο εξάμηνο του έτους έχει πραγματοποιηθεί η Επαναξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού του έργου Υλοποίησης νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξυπηρέτησης και Τιμολόγησης Πελατών . Η εταιρεία εξετάζει τα μοντέλα SaaS, IaaS και PaaS.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει στη διενέργεια διαγωνισμού για την άμεση βελτίωση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές με στόχο την αμεσότερη εξυπηρέτησή τους, εκσυγχρονίζοντας το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών της Εταιρείας και αναπτύσσοντας διαδικτυακή κεντροποιημένη πλατφόρμα αιτήσεων πελατών για την εξ? αποστάσεως εξυπηρέτησή τους, διατηρώντας το υφιστάμενο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα πελατών

Την ίδια στιγμή προχωρά ο ανασχεδιασμός διαδικασιών διαχείρισης εσωτερικής αλληλογραφίας και διακίνησης εγγράφων και προμήθεια και μελέτη για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για τον ίδιο σκοπό.