ΓΔ: 906,07 9,06 (1,01 %)

Τζίρος: 91,86 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2018η
Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

ΓΔ: 906,07 9,06 (1,01 %)

Τζίρος: 91,86 εκατ. €   RT

EYAΘ: Οριακή πτώση του κύκλου εργασιών και ισχυρή κερδοφορία το 2020

EYAΘ: Οριακή πτώση του κύκλου εργασιών και ισχυρή κερδοφορία το 2020

Οριακή μείωση 1,07% σημείωσε ο κύκλος εργασιών  της ΕΥΑΘ το 2020 και διαμορφώθηκε σε €71.911 χιλ. ενώ τα EBITDA  ανήλθαν σε €22.606 χιλ. μειωμένα κατά 12,80%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Παράλληλα, τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των €11.868 χιλ. έναντι  €14.658 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,03%.

Η ΕΥΑΘ ΑΕ παραμένει μια σταθερά υγιής και βιώσιμη εταιρεία και έχει διατηρήσει τα τελευταία χρόνια υψηλή κερδοφορία και μερισματική απόδοση, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: 

Παρά τη δύσκολη συγκυρία λόγω της υγειονομικής κρίσης, τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς, επιδεικνύουν περιορισμένη διακύμανση, χωρίς σημαντικές επιδράσεις επί των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και τη ρευστότητά της.

Η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα υψηλά ταμειακά της διαθέσιμα, επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση του επενδυτικού της σχεδίου, με έμφαση σε σημαντικά έργα υποδομής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών της.

Αναλυτικά τα οικονομικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 71.911 χιλ. έναντι € 72.686 χιλ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας μείωση 1,07 %, λόγω μείωσης της βιομηχανικής κι επαγγελματικής κατανάλωσης εξαιτίας της πανδημίας

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 27.621 χιλ. έναντι € 29.069 χιλ. το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 4,98 %, λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους, από τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας (από 15% σε 5%).

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα € 16.709 χιλ. έναντι € 20.652 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 19,09 %.

Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 11.868 χιλ. έναντι € 14.658 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,03 %.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 22.606 χιλ. έναντι € 25.925 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,80 %.

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 81.916 χιλ. έναντι € 75.844 χιλ αυξημένα κατά 8,01 %,

Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2020 σε € 185.394 χιλ.