ΕΥΑΘ: Αύξηση κατά 11% στα κέρδη το α' εξάμηνο

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, 17:40
-A +A
ΕΥΑΘ: Αύξηση κατά 11% στα κέρδη το α' εξάμηνο

Αύξηση καθαρών κερδών της τάξης του 11% παρουσίασε το α' εξάμηνο του 2018 η ΕΥΑΘ Α.Ε., διατηρώντας αμετάβλητο το κοινωνικό προφίλ της και δημιουργώντας «δίχτυ ασφαλείας» για ευπαθείς και επαγγελματικές ομάδες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως η βλάβη στον αγωγό της Αραβησσού.

Ειδικότερα:

  • O κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 39.396 ευρώ έναντι των 37.695 ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά 1.701 ευρώ ή 4,51%.
  • Τα προ Φόρων Κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στην περίοδο του 2018, στο ποσό των 14.989 ευρώ έναντι των 14.085 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 904 ευρώ ή 6,42%.
  • Τα μετά Φόρων Κέρδη, διαμορφώθηκαν στα 10.829 ευρώ από τα 9.695 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1.134 ευρώ ή 11,69%.
  • Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο, στα 17.206 ευρώ έναντι των 16.302 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 904 ευρώ ή 5,55%.
  • Τα συνολικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1.457 ευρώ ή 5,82 %, το οποίο οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αμοιβών προσωπικού λόγω της πρόσληψης των 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ.
  • Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 74,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 13,63%, κυρίως λόγω της καταβολής του μερίσματος μετά την 30/06/2018.
  • Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 30/06/2018 σε 165,2 εκατ. ευρώ.
-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα