ΕΥ για υπόθεση FFG: Εγκαίρως ενημερώσαμε ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, 19:11
-A +A
ΕΥ για υπόθεση FFG: Εγκαίρως ενημερώσαμε ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος

Στην πρώτη της ανακοίνωση αναφορικά με την υπόθεση της Folli Follie προέβη το απόγευμα της Τρίτης η EY, γνωστοποιώντας ότι η εταιρεία ενημέρωσε έγκαιρα τόσο την εισηγμένη όσο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ότι «δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί έλεγχος».

Η ΕΥ επισημαίνει πως διενεργώντας τις αρχικές διαδικασίες στο πλαίσιο της αποδοχής του έργου, διαμορφώθηκαν συνθήκες (παραίτηση μελών δ.σ., μήνυση από Επ. Κεφαλαιαγοράς, αδυναμία υποβολής οικονομικών καταστάσεων), που δεν επέτρεπαν τη διενέργεια αυτού του ελέγχου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΥ έχει ως εξής:

«Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, με ανακοίνωση της εταιρείας FF Group που εκδόθηκε την 14η Μαΐου 2018, ζητήθηκε από την ΕΥ, ως ανεξάρτητου ελεγκτή, ο επανέλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, μετά από απαίτηση των εποπτικών αρχών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και σε συνεννόηση με αυτές.

Στα πλαίσια αποδοχής του έργου, διενεργήσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα περί αποδοχής ελέγχων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, διαμορφώθηκαν συνθήκες (μεταξύ άλλων αναφέρονται ενδεικτικά η παραίτηση μελών Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου, αδυναμία της Διοίκησης της εταιρείας να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες που αιτήθηκαν και αφορούσαν σε στοιχεία των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ανακοίνωση σχετικά με μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κλπ.) που δεν επέτρεπαν, κατά την επαγγελματική μας άποψη, τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, η ΕΥ ενημέρωσε έγκαιρα τόσο την εταιρεία, όσο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί έλεγχος.

Για τον λόγο αυτό, συμφωνήθηκε από την εταιρεία η διενέργεια εσωτερικής έρευνας (forensic investigation) από ανεξάρτητο τρίτο πάροχο για τη διαλεύκανση των θεμάτων που έχουν προκύψει.
Επιπλέον, συμφωνήθηκε η διενέργεια στοχευμένων διαδικασιών από την ΕΥ σε συγκεκριμένα κονδύλια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση του κατά πόσον υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση επανελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Η ΕΥ πάντα ακολουθούσε, ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας, με απόλυτο σεβασμό στις εποπτικές αρχές και το επενδυτικό κοινό».

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα