ΓΔ: 899,90 2,35 (0,26 %)

Τζίρος: 83,99 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1991η
Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

ΓΔ: 899,90 2,35 (0,26 %)

Τζίρος: 83,99 εκατ. €   RT

ΕΥΔΑΠ: Μπήκε το νερό στο αυλάκι – Νέα εποχή για την εταιρεία και τους μετόχους της

ΕΥΔΑΠ: Μπήκε το νερό στο αυλάκι – Νέα εποχή για την εταιρεία και τους μετόχους της

Η αρχική εντύπωση των αποτελεσμάτων της ΕΥΔΑΠ είχε το στοιχείο του αιφνιδιασμού καθώς η εταιρεία έκλεισε εκκρεμότητες πολλών ετών που λειτουργούσαν ανασταλτικά στην ορθή απεικόνιση των μεγεθών του ισολογισμού. Ωστόσο, η οριστικοποίηση των επιβαρύνσεων των προηγούμενων χρήσεων φαίνεται να ανοίγουν το παράθυρο για την επιτάχυνση των επενδύσεων και την αύξηση της ανταμοιβής των μετόχων. Κυρίως για την υπομονή τους.

Η πρόβλεψη των 157,5 εκατ. ευρώ δεν είναι ακόμα ταμειακή, ωστόσο ακόμα και μετά την αφαίρεση του σχετικού κονδυλίου το ταμείο θα παραμείνει πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ. Στα έκτακτα υπήρχαν ακόμα προβλέψεις 8,8 εκατ. ευρώ για απομείωση απαιτήσεων. Σε proforma επίπεδο τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 100,4 εκατ. ευρώ (σε δημοσιευμένο επίπεδο η ζημιά είναι 57,1 εκατ. ευρώ) ενώ τα καθαρά κέρδη 55,4 εκατ. ευρώ (δημοσιευμένα 66,1 εκατ. ευρώ ζημιά).

Η διοίκηση της εταιρίας έκανε λόγο επίσης για ανεξόφλητες απαιτήσεις των Δήμων ύψους 25 εκατ. ευρώ οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να συμψηφιστούν με τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς το Δημόσιο.

Έκπληξη αποτέλεσε το μείγμα αξιών του μερίσματος η οποία σε αξία θα είναι της τάξης των 50 εκατ. ευρώ σε μετρητά και μετοχές.

Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη δημιούργησε η εκφρασμένη πλέον πρόθεση της διοίκησης για επιστροφή κεφαλαίου και βελτιστοποίηση της χρηματοοικονομικής δομής του ομίλου. Δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν πλέον θετικά επιτόκια ή αποδόσεις προθεσμίας που να έχουν νόημα η αλλαγή της αντίληψης ως προς τη διακράτηση υψηλών διαθεσίμων – ειδικά μετά και την ολοκλήρωση της κοστολόγησης του βασικού αγαθού- ανοίγει το δρόμο για μια γενναία επιστροφή λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη και το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα έσοδα της εταιρίας (330 εκατ. ευρώ) κατά τα 2/3 αποτελούνται κυρίως από τις υπηρεσίες ύδρευσης και το 1/3 από την αποχέτευση. Τα έργα αποχέτευσης και συντήρησης στο επενδυτικό πλάνο 10ετίας είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ με 90% επιχορήγηση από το ταμείο ανάκαμψης και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Σε κοντινό βάθος χρόνου το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της ΕΥΔΑΠ θα προσαρμοστεί με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό το οποίο σημαίνει ότι ως εταιρεία δικτύου θα υπαχθεί σε κάποια ρυθμιστική αρχή και τα έσοδα της θα υπολογίζονται πάνω στη βάση παγίων που διατηρεί στον ισολογισμό της. Η αλλαγή αυτή δεν αναμένεται να μεταβάλει την υφιστάμενη ροή εσόδων και λειτουργεί υποστηρικτικά στη μελλοντική αύξηση των εσόδων από τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Για πρώτη φορά η παρουσίαση της εταιρείας άφησε θετικές εντυπώσεις λόγω της πληρότητας των στοιχείων και της ειλικρινούς προσπάθειας να εξηγήσει τα μελλοντικά της σχέδια.

Αν και η ΕΥΔΑΠ δεν προσφέρεται για μεγάλες συγκινήσεις λόγω της φύσης της δραστηριότητας της, η αποτίμηση χωράει ακόμα μια φορά τα λειτουργικά κέρδη (~100 εκατ. ευρώ) και επειδή ακριβώς η εταιρεία δεν έχει δανεισμό το δυνητικό περιθώριο για το είδος της δραστηριότητας είναι σημαντικό. Το νερό θα είναι πάντα ένα αγαθό που θα έχει ζήτηση και κατανάλωση.

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ύδρευσης είναι φυσικά μονοπώλια που αν λειτουργούν σωστά και δομημένα μπορούν να εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τους μετόχους τους και η ΕΥΔΑΠ φαίνεται να έχει μπει πλέον για τα καλά σε αυτό το δρόμο.