7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Alpha Bank: Έτσι θα γίνει η ΑΜΚ έως τον Ιούλιο - Ζημιές 282,2 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο

Έτσι θα γίνει η ΑΜΚ έως τον Ιούλιο -  Ζημιές 282,2 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο

Με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την προνομιακή κατανομή μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, θα υλοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank κατά 800 εκατ. ευρώ. Η ΑΜΚ θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου ενώ η Γενική Συνέλευση ορίστηκε για τις 15 Ιουνίου.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του α' τριμήνου, η τράπεζα εμφάνισε ανθεκτική λειτουργική επίδοση με κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξημένο κατά 2,1% σε ετήσια βάση. Σε αυτό το πλαίσιο οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 282,2 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, στόχος της αύξησης κεφαλαίου οι όροι της οποίας θα αποφασιστούν μετά από εξουσιοδότηση της Γ.Σ προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι τα νέα κεφάλαια που θα προκύψουν να επιτρέψουν στην τράπεζα να αξιοποιήσει τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού τομέα και να υποστηρίξει τους βασικούς πυλώνες του μετασχηματισμού της.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται να υλοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, υφιστάμενοι μέτοχοι που θα μετέχουν στην προσφορά, θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχό της, εξεδήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη προσφορά μετοχών, έως του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχή του, ήτοι 10,94%. Να σημειωθεί ότι στην πράξη αυτή η διατύπωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ΤΧΣ να μετάσχει τελικά με μικρότερο ποσοστό στο πλαίσιο της γενικότερης απόφασής του για μείωση της συμμετοχής του στις τράπεζες, δημιουργώντας χώρο για την είσοσο νέων επενδυτών στο μετοχικό σχήμα της Alpha Bank μετά την ΑΜΚ.

Στη διαδικασία της αύξησης ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών ενεργού οι Goldman Sachs Europe SE και η JP Morgan AG. Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών και η Barclays Bank Ireland PLC και η Axia Ventures Group Limited ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.

Το σκεπτικό πίσω από την αύξηση κεφαλαίου

Η Ελλάδα βρίσκεται σε σημείο καμπής για την οικονομία της, έχοντας κατορθώσει να βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό της προφίλ, 
ανακτώντας την εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών μέσα από τις εξαιρετικά επιτυχημένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκδόσεις κρατικών ομολόγων και επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο στην εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) μέσω του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής». Ως αποτέλεσμα, και εν αναμονή της εισροής των άνευ ιστορικού προηγουμένου κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «RRF», η ελληνική οικονομία είναι πλέον σε θέση να επιτύχει, τα επόμενα χρόνια, σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι ελληνικές τράπεζες, που θα λειτουργήσουν ως αρωγοί αυτής της αναπτυξιακής δυναμικής αλλά και θα επωφεληθούν από τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, προσβλέπουν σε μία περίοδο ισχυρής ανάπτυξης αλλά και στην αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την ελληνική οικονομία.

Η ορθή αξιοποίηση των πόρων του RRF αναμένεται να επιφέρει πρόσθετη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2 με 2 εκατοστιαίες μονάδες, μεσοσταθμικά, μέσα στα επόμενα έξι χρόνια. Η αξιοποίηση της πλήρους δυναμικής από τους πόρους του RRF αναμένεται να καταστεί ο σημαντικότερος στόχος για το τραπεζικό σύστημα εν γένει και για την Alpha Bank ειδικότερα.

Η Alpha Bank προτείνει ένα τολμηρό και ισορροπημένο σχέδιο για την άντληση κεφαλαίων, που θα της επιτρέψει να αποκομίσει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη από την αναπτυξιακή δυναμική του RRF. Η έγκαιρη εξασφάλιση των επενδυτικών κεφαλαίων που αναμένεται να διαθέσουμε τα επόμενα χρόνια, θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους κερδοφορίας μας συντομότερα, να αποκτήσουμε την απαιτούμενη ευελιξία για τη δέσμευση χρηματοδότησης σε έργα υψηλής αξίας, να είμαστε επιλεκτικοί ως προς το προφίλ κερδοφορίας τέτοιων έργων και ταυτόχρονα, να ανταποκρινόμαστε με άνεση σε όλες τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του στρατηγικού μας σχεδίου.

Επιπροσθέτως, η άντληση κεφαλαίων προσφέρει την αναγκαία ευελιξία στην Τράπεζα, ώστε να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της δομή, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο στη στρατηγική ανταμοιβής των μετόχων της, μέσα από την απόδοση μερισμάτων. Πριν από την παρούσα δημόσια ανακοίνωση, έλαβε χώρα διαδικασία βολιδοσκόπησης της αγοράς σε επιλεγμένη ομάδα υφιστάμενων βασικών μετόχων της Τράπεζας, η οποία επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών καθώς και την υποστήριξή τους στο κεφαλαιακό πλάνο και το στρατηγικό όραμα της Alpha Bank.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Η πρωτοφανής για τη γενιά μας ροή ευρωπαϊκών πόρων αναμένεται να ωφελήσει άμεσα την Ελλάδα, προσφέροντας σημαντική ώθηση στην οικονομία και επαναφέροντάς την σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης μετά από την πανδημία. Αναμένουμε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων τομέων, στην καθαρή ενέργεια, την ψηφιοποίηση, τις υποδομές, τα ακίνητα, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Η αύξηση κεφαλαίου ύψους Ευρώ 0,8 δισ. θα δώσει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να αποτελέσει τον κορυφαίο τραπεζικό εταίρο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας.

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Project Galaxy και έχοντας διαθέσιμες περισσότερες ευκαιρίες αξιοποίησης των κεφαλαίων της, η Alpha Bank σχεδιάζει τη συναλλαγή αυτή από θέση ισχύος και με την υποστήριξη κορυφαίων διεθνών τραπεζών. Η προτεινόμενη δομή διασφαλίζει στους υφιστάμενους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, την αναλογική και κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών, με αποτέλεσμα να κατοχυρώνεται πλήρως η αξία της επένδυσής τους.

Επιπλέον, η δημόσια προσφορά μετοχών συνιστά ελκυστική ευκαιρία για νέους, υψηλής ποιότητας, επενδυτές που επιδιώκουν να συμμετέχουν στην πορεία ανάκαμψης και προόδου της ελληνικής οικονομίας. Με εφόδια την ηγετική θέση της στην αγορά, το ισχυρό της δίκτυο και την απαράμιλλη εταιρική φήμη της, η Alpha Bank επιταχύνει τον βηματισμό της, για να υποστηρίξει τους Πελάτες της και να πρωταγωνιστήσει στην πορεία ανάπτυξης της οικονομίας μας».

Βασικοί όροι και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, ύψους περίπου 0,8 δισ. ευρώ, αναμένεται να λάβει χώρα μέσω της κατάρτισης βιβλίου προσφορών για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για την 15η Ιουνίου 2021 θα εξετάσει την προσφορά προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους και θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση της τιμής προσφοράς, μέσω της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, και την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η διάθεση των νέων μετοχών να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.

Ζημιές 282,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο

Ανθεκτική λειτουργική επίδοση με κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξημένο κατά 2,1% σε ετήσια βάση, χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα της Alpha Bank κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε αυτό το πλαίσιο οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 282,2 εκατ. ευρώ λόγω πρόσθετων ζημιών απομείωσης για την αύξηση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων προς πώληση. 

Ειδικότερα, τo α’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 236,6 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 16,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής επίδοσης και της αύξησης της αποδοτικότητας.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε 399,6 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σημαντικά υψηλότερης συνεισφοράς του κόστους χρηματοδότησης. 

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε ευρώ 399,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της σημαντικά υψηλότερης συνεισφοράς του κόστους χρηματοδότησης. Κατά το α’ τρίμηνο 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων επωφελήθηκε κατά περίπου 36 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του αρνητικού επιτοκίου -1% που χορήγησε η ΕΚΤ λόγω της επίτευξης του στόχου που σχετίζεται με το TLTRO-III για την περίοδο από τον Ιούνιο 2020 έως τον Μάρτιο 2021.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 258,4 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης τόσο των Δαπανών Προσωπικού, όσο και των Γενικών Διοικητικών Εξόδων. To α’ τρίμηνο 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 418,4 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα 160,1 εκατ. ευρώ εκτάκτων εξόδων περιόδου σχετιζόμενων με έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπών εκτάκτων δαπανών.