Εθνική: Στην Bain Capital το χαρτοφυλάκιο Project Icon 1,6 δισ. ευρώ

Εθνική: Στην Bain Capital το χαρτοφυλάκιο Project Icon 1,6 δισ. ευρώ

Την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων ύψους 1,6 δισ. ευρώ στην Bain Capital ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Το χαρτοφυλάκιο Project Icon απαρτίζεται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις. H Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, οι δικηγορικές εταιρείες Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι και η εταιρεία Deloitte Ελλάδος ως σύμβουλος πώλησης και λογιστικών θεμάτων για την ΕΤΕ.