7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Εθνική Ασφαλιστική: Καθαρά κέρδη 34,6 εκατ. το α' τρίμηνο

Εθνική Ασφαλιστική: Καθαρά κέρδη 34,6 εκατ. το α' τρίμηνο
Φωτογραφία αρχείου
Eurokinissi

Σημαντική αύξηση κερδών στο α' τρίμηνο κατάγραψε το α' τρίμηνο η Εθνική Ασφαλιστική, καθώς τα προ φόρων κέρδη για το α’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, ανήλθαν σε 34,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση αύξηση παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων έναντι του α’ τριμήνου 2020 κατά 6,3%, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €185,4 εκ. για το α’ τρίμηνο 2021.

Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το α’ τρίμηνο του 2021 σε €145,8 εκ., έναντι €133,4 εκ. το α’ τρίμηνο 2020, αυξημένα κατά 9,3%, αντικατοπτρίζοντας την δυναμική όλων ανεξαιρέτως των Δικτύων της Εταιρίας, παρά τις αντίξοες συνθήκες εργασίας και τις έντονες συνθήκες αβεβαιότητας. Αναφορικά με τους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €39,6 εκ. το α’ τρίμηνο του 2021, έναντι €41,0 εκ. το α’ τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,4%.

Η ανοδική κίνηση της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου κατά το α’ τρίμηνο του 2021, οδήγησε σε αποτιμητικές ζημιές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων της Εταιρίας, οι οποίες ωστόσο αντισταθμίστηκαν μερικώς από τα μετά φόρων κέρδη, με αποτέλεσμα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31.03.2021 να ανέλθει σε €1.205,5 εκ. μειωμένο κατά €18,2 εκ. σε σχέση με την 31.12.2020 (31.12.2020: €1.223,7 εκ.).

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι την 26 Μαρτίου 2021 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 90,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital Partners’ Fund VII, έναντι ονομαστικού τιμήματος €505 εκ. για το 100% της Εταιρίας. Μέρος του τιμήματος, μέχρι και €120 εκ., συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Η συμφωνία περιλαμβάνει 15ετή συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ρυθμιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού. Η έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δόθηκε βάσει των όρων του Πλαισίου Συνεργασίας, ενώ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ την 21 Απριλίου 2021 ενέκρινε την συναλλαγή με ποσοστό 97,86% επί των συμμετεχόντων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Σταύρος Κωνσταντάς δήλωσε σχετικά:«Η διαδικασία αλλαγής μετόχου σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στην 130ετη ιστορία της Εταιρίας, εν μέσω πρωτοφανών συνθηκών λόγω της πανδημίας, βρίσκει την Εθνική Ασφαλιστική με διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας της, με βελτιωμένες παραγωγικές επιδόσεις, με υγιή κεφαλαιακή βάση, με νέα προϊόντα και ευέλικτες διαδικασίες, με διαρκώς αναπτυσσόμενα δίκτυα διαμεσολάβησης, με υψηλή αναγνωρισιμότητα και βαθμό ικανοποίησης από τους ασφαλισμένους της, με συνεχείς δράσεις για την κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Όλα αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν επιστέγασμα των προσπαθειών εργαζομένων και Ασφαλιστικών Δικτύων και επιτρέπουν στην Εθνική Ασφαλιστική να εισέλθει με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη νέα σελίδα της 130χρονης πορείας της, παραμένοντας διαχρονικά πιστή στις αξίες και τους στόχους της για άμεση, πλήρη και ποιοτική κάλυψη των ασφαλισμένων της, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και αποτελώντας διαχρονικά ηγέτιδα δύναμη στον Ασφαλιστικό κλάδο».