7ος χρόνος, ημέρα 2184η
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021

EΤΕ: Aνεβάζει τον πήχη ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε 7,5% το 2021

EΤΕ: Aνεβάζει τον πήχη ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε 7,5% το 2021

Σε ανοδική αναθεώρηση της εκτίμησής της για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το 2021 στο 7,5%, έναντι της προηγούμενης εκτίμησής της για 5,7%, προχώρησε η Εθνική Τράπεζα σε ανάλυσή της. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές η αύξηση του ΑΕΠ του β' τριμήνου (16,2%) υπερέβη τις προσδοκίες και το ΑΕΠ σε απόλυτους όρους επιστρέφει στα προ πανδημίας επίπεδα.

«Αν και η επίδοση αυτή δε θα πρέπει να εκληφθεί ως πλήρης αναστροφή του πλήγματος από την πανδημία, ωστόσο, συνιστά ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού τομέα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης που προηγήθηκαν» τονίζει η τράπεζα, η οποία προβλέπει ανάκαμψη τύπου V.

Η Εθνική Τράπεζα αναφέρει πως στην εντυπωσιακή ανάπτυξη του β' τριμήνου συνέβαλαν η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις. Ειδικότερα η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε 13,2% ετησίως, συνεισφέροντας 9 μονάδες στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ και προσεγγίζει τα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Μάλιστα οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν άνοδο 12,9% ετησίως και 4,3% σε τριμηνιαία βάση και υπερέβησαν κατά 0,8 δισ. ευρώ την αξία των επενδύσεων του β' τριμήνου του 2019. Η επιχειρηματική κερδοφορία μάλιστα προσεγγίζεται από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα, το α' και β' τρίμηνο του 2021 υπερέβη αυτή των αντίστοιχων τριμήνων του 2019 κατά 0,7 δισ. (3,4%) και 1,8 δισ. ευρώ (8,4%), αντίστοιχα, εν μέσω ταχείας ανόδου του κύκλου εργασιών και αύξησης εξαγωγών.

Σε ό,τι αφορά στις εξαγωγές αγαθών επιταχύνθηκαν περαιτέρω στο 17% ετησίως το 2ο τρίμηνο, ωθούμενες κυρίως από τα αγαθά εκτός ενέργειας, και ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλό επίπεδο σε απόλυτες τιμές, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 29% ετησίως εν μέσω ταχείας ανάκαμψης του τουρισμού από πολύ χαμηλή βάση (αύξηση τουριστικών αφίξεων κατά 320% ετησίως το β' τρίμηνο).

Ωστόσο, όπως σημειώνει η ΕΤΕ, οι καθαρές εξαγωγές (εξαγωγές μείον εισαγωγές), είχαν αρνητική συνεισφορά της τάξης των 1,2 ποσοστιαίων μονάδων στη μεταβολή του ΑΕΠ β' τριμήνου λόγω της σημαντικής αύξησης των εισαγωγών – κυρίως για παραγωγικές εισροές, μη-βασικά καταναλωτικά και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, καθώς και κεφαλαιουχικά αγαθά – η οποία, εν μέρει, αντανακλάται και στην αύξηση των αποθεμάτων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΕΤΕ οδηγήθηκε στην αναθεώρηση της εκτίμησής της για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 7,5%, από την προηγούμενη εκτίμηση 5,7%, με το το ΑΕΠ να ενισχύεται κατά 12% ετησίως το γ' τρίμηνο και κατά 5,5% το δ'.