Έργο αξίας 15,7 εκατ. ευρώ από την ΕΚΤΕΡ και έκδοση ομολογιακού

Έργο αξίας 15,7 εκατ. ευρώ από την ΕΚΤΕΡ και έκδοση ομολογιακού

Σύμβαση εκτέλεσης έργου με τα Η.Α.Ε. για την κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος στον Αυλώνα Αττικής υπέγραψε στις 24 Νοεμβρίου η εισηγμένη εταιρεία ΕΚΤΕΡ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη προς το χρηματιστήριο. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.748.000 ευρώ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώ προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί σε δέκα μήνες.

Παράλληλα, η εταιρεία σε άλλη ανακοίνωσή της προς το χρηματιστήριο γνωστοποιεί στο επενδυτικό τη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Πιο αναλυτικά, στις 9 Νοεμβρίου 2020, βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του προγράμματος έκδοσης και διάθεσης μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, υπέγραψε συμφωνία για κοινό, έγχαρτο ομολογιακό δάνειο εξαετούς διάρκειας ποσού 2.500.000 ευρώ, με την Τράπεζα Πειραιώς η οποία ανέλαβε και χρέη εκπροσώπου.

Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί με δέκα ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, ποσού 250.000 ευρώ εκάστη, η πρώτη εκ των οποίων θα είναι καταβλητέα την 30-06-2021, με επιτόκιο Euribor 360 ημερών πλέον ετησίου περιθωρίου 3,75%. Το ομολογιακό δάνειο θα εξασφαλίζεται με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου του εκδότη, ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000 ευρώ), κατά μετατροπή υφιστάμενης σχετικής προσημείωσης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για τη διασφάλιση του αναχρηματοδοτούμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού.