Έρευνα του υπ. Οικονομίας για τις «Υπηρεσίες Μιας Στάσης»

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε από σήμερα ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, ερωτηματολόγιο, με τίτλο «Έρευνα για τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης».

Σκοπός της έρευνας είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών (φυσικών ή νομικών προσώπων) που πραγματοποιούν σύσταση επιχείρησης οποιασδήποτε νομικής μορφής, μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ). Στην έρευνα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την εξέλιξη και τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση εταιρειών (ν. 3853/2010).

Η διαβούλευση θα διαρκέσει, μέχρι την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016 και ώρα 14:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ