Επιχείρηση «επιστροφή» μέσω Ντόχας για την Βαράγκης

Επιχείρηση «επιστροφή» μέσω Ντόχας για την Βαράγκης

Μια ανάσα πριν την αλλαγή σελίδας και την επιστροφή  της χαμένης αίγλης της  βρίσκεται η ιστορική εταιρεία επίπλων Βαράγκης, καθώς σήμερα αν δεν υπήρχαν οι περιορισμοί  λόγω κορονοϊού ήταν προγραμματισμένη η δικάσιμος για την επικύρωση της νέας συμφωνίας εξυγίανσης  με τους πιστωτές της.

Απόφαση η οποία θα άνοιγε πλήρως τον δρόμο για την εταιρεία για την πλήρη ανάληψη από τον νέο επενδυτή τον Μάριο Κυριακού της KPMG. Η Βαράγκης με πάνω από 120 χρόνια ιστορίας στο χώρο του επίπλου, εφόσον η συμφωνία επικυρωθεί από το δικαστήριο στο πλαίσιο του άρθρου 106 β/δ, παραμένει σε ελληνικά χέρια και ο επενδυτής Μάριος Κυριάκου, θα κατέχει και τις μετοχές της εταιρείας, ενώ το εργοστάσιο και όλη η παραγωγή επίσης παραμένει στην Ελλάδα και η εταιρεία θα συνεχίσει τις εξαγωγές στις οποίες έχει ρίξει το βάρος τα τελευταία χρόνια με μεγάλα έργα, ειδικά στον Περσικό Κόλπο.

Ειδικότερα, η νέα συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 61,1% οι πιστωτές της Βαράγκης, προβλέπει ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στον νέο φορέα, την εταιρία «VARANGIS FURNITURE & INTERIORS A.E.», έναντι τιμήματος 2,592 εκατ. ευρώ και της ανάληψης μέρους των υποχρεώσεών της.

Το πρόγραμμα εξυγίανσης προβλέπει τον μηδενισμό της αξίας των μετοχών της οικογένειας Βαράγκη, οι οποίοι στο πλαίσιο τόσο της προηγούμενης όσο και της τρέχουσας συμφωνίας εξυγίανσης, διαγράφει όλες τις απαιτήσεις της και προχωρεί στην εκχώρηση και ακινήτων ιδιοκτησίας της για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης.

Στον νέο φορέα μεταβιβάζεται το 99% του ενεργητικού ύψους 3,3 εκατ., που αποτελείται από τη μονάδα παραγωγής στο Σχηματάρι, μηχανολογικό εξοπλισμό, αποθέματα, πάγια, απαιτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα, καθώς και συμμετοχές στις θυγατρικές της Varangis Turnkey Interior Projects LLC στα ΗΑΕ και Schemata Interiors and Trading WLL στο Κατάρ. 

Στον νέο φορέα μεταφέρεται επίσης το σύνολο του προσωπικού και μεταβιβάζονται υποχρεώσεις της τάξεως του 15,1% επί των συνολικών υποχρεώσεων, αξίας 3,259 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν εργαζομένους, Δημόσιο και Ταμεία καθώς και τη Vericon Professional Services Ltd, η οποία παρείχε ενδιάμεση χρηματοδότηση.

Τόσο το τίμημα όσο και το προϊόν ρευστοποίησης της υπόλοιπης περιουσίας θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, και στη συνέχεια η «Βαράγκης» όπως είχε μέχρι τώρα θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί. Να σημειωθεί πάντως πως η συνέχιση της τρέχουσας δραστηριότητας της «Βαράγκης», η λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεών της και η διατήρηση των θέσεων εργασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου εκτιμάται από το management πως επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης έργων που έχει ήδη αναλάβει στο Κατάρ.

Η εταιρεία έχει σημαντικές παραγγελίες στις συγκεκριμένες αγορές οι οποίες την κρατούν ζωντανή παρά την δύσκολη συγκυρία. Έτσι η «Βαράγκης» λειτουργεί σήμερα πλήρως, αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας έργα που προορίζονται για την αγορά της Μέσης Ανατολής και με τη διενέργεια πωλήσεων λιανικής μέσω του καταστήματός της «Διά Χειρός Βαράγκη» στο Μαρούσι.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την αγορά του Κατάρ η κατασκευάζει εξειδικευμένα panels ξυλοεπένδυσης, που της έχουν παραγγελθεί έχει για λογαριασμό της εταιρείας Qatar Petroleum, στο πλαίσιο της κατασκευής πύργων στην Ντόχα του Κατάρ.